PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. (OFPPNPR)

Ročná výkonnosť: 2,72 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 14.10.2016
podielový list:
0,0541 EUR 
vlastné imanie:
612 804 467 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja a majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Správca plánuje majetok vo fonde investovať len do aktív vymedzených zákonom. Hodnota nehnuteľnosti nadobúdanej do majetku vo fonde nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku vo fonde, celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, nesmie prekročiť 25 % hodnoty majetku vo fonde a hodnota majetkovej účasti vo fonde v jednej realitnej spoločnosti môže tvoriť pri investovaní do nej najviac 30 % hodnoty majetku vo fonde.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
realitnýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,083 rastový
Výkonnosť k 14.10.2016    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória realitný - priemer
Týždeň0,24>0,06
Mesiac0,35>-0,17
Tri mesiace0,67>-0,04
Šesť mesiacov1,37>-0,74
Rok2,72>-1,03
Tri roky10,52>2,36
Tri roky (p.a.)3,39>0,69
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 2 436 772,35 ( 80 886,02 €) 3 120 123,94 ( 103 569,14 €)
Odkupy 1 422 531,36 ( 47 219,39 €) 1 734 457,93 ( 57 573,46 €)
Čisté predaje 1 014 240,99 ( 33 666,63 €) 1 385 666,00 ( 45 995,68 €)
Poplatky
Vstupný 2,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,90 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností