PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. (OFPPNPR)

Ročná výkonnosť: 3,13 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 29.1.2016
podielový list:
0,0529 EUR 
vlastné imanie:
535 587 653 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja a majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Správca plánuje majetok vo fonde investovať len do aktív vymedzených zákonom. Hodnota nehnuteľnosti nadobúdanej do majetku vo fonde nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku vo fonde, celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, nesmie prekročiť 25 % hodnoty majetku vo fonde a hodnota majetkovej účasti vo fonde v jednej realitnej spoločnosti môže tvoriť pri investovaní do nej najviac 30 % hodnoty majetku vo fonde.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
realitnýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,136 rastový
Výkonnosť k 29.1.2016    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória realitný - priemer
Týždeň-0,10
Mesiac-0,14<-0,10
Tri mesiace0,50>-0,25
Šesť mesiacov1,45>0,03
Rok3,13>-0,48
Tri roky11,39>5,57
Tri roky (p.a.)3,66>1,78
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 476 845,51 ( 49 022,29 €) 2 256 038,46 ( 74 886,76 €)
Odkupy 1 158 093,58 ( 38 441,66 €) 1 872 359,40 ( 62 150,95 €)
Čisté predaje 318 751,93 ( 10 580,63 €) 383 679,06 ( 12 735,81 €)
Poplatky
Vstupný 2,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,90 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností