PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. (OFPPNPR)

Ročná výkonnosť: 2,96 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 22.5.2015
podielový list:
0,0519 EUR 
vlastné imanie:
516 144 641 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja a majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Správca plánuje majetok vo fonde investovať len do aktív vymedzených zákonom. Hodnota nehnuteľnosti nadobúdanej do majetku vo fonde nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku vo fonde, celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, nesmie prekročiť 25 % hodnoty majetku vo fonde a hodnota majetkovej účasti vo fonde v jednej realitnej spoločnosti môže tvoriť pri investovaní do nej najviac 30 % hodnoty majetku vo fonde.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
realitnýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,129 rastový
Výkonnosť k 22.5.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória realitný - priemer
Týždeň--0,21
Mesiac-0,04>-0,29
Tri mesiace0,65>0,11
Šesť mesiacov1,48>0,90
Rok2,96>2,31
Tri roky13,07>9,09
Tri roky (p.a.)4,18>2,91
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 568 308,20 ( 18 864,38 €) 2 179 553,96 ( 72 347,94 €)
Odkupy 1 828 037,02 ( 60 679,71 €) 1 402 351,12 ( 46 549,53 €)
Čisté predaje- 1 259 728,82 (- 41 815,34 €) 777 202,84 ( 25 798,41 €)
Poplatky
Vstupný 2,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,90 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností