PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. (OFPPNPR)

Ročná výkonnosť: 3,04 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.6.2016
podielový list:
0,0535 EUR 
vlastné imanie:
582 699 359 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja a majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Správca plánuje majetok vo fonde investovať len do aktív vymedzených zákonom. Hodnota nehnuteľnosti nadobúdanej do majetku vo fonde nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku vo fonde, celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, nesmie prekročiť 25 % hodnoty majetku vo fonde a hodnota majetkovej účasti vo fonde v jednej realitnej spoločnosti môže tvoriť pri investovaní do nej najviac 30 % hodnoty majetku vo fonde.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
realitnýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,094 rastový
Výkonnosť k 17.6.2016    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória realitný - priemer
Týždeň0,07>-0,28
Mesiac0,13>-0,19
Tri mesiace0,70>-1,02
Šesť mesiacov1,19>-0,92
Rok3,04>-1,39
Tri roky10,90>3,59
Tri roky (p.a.)3,51>1,11
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 4 956 001,45 ( 164 509,11 €) 2 707 465,27 ( 89 871,38 €)
Odkupy 890 937,35 ( 29 573,70 €) 1 782 874,00 ( 59 180,57 €)
Čisté predaje 4 065 064,10 ( 134 935,41 €) 924 591,27 ( 30 690,81 €)
Poplatky
Vstupný 2,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,90 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností