PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. (OFPPNPR)

Ročná výkonnosť: 3,37 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.1.2017
podielový list:
0,0547 EUR 
vlastné imanie:
638 539 375 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja a majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Správca plánuje majetok vo fonde investovať len do aktív vymedzených zákonom. Hodnota nehnuteľnosti nadobúdanej do majetku vo fonde nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku vo fonde, celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, nesmie prekročiť 25 % hodnoty majetku vo fonde a hodnota majetkovej účasti vo fonde v jednej realitnej spoločnosti môže tvoriť pri investovaní do nej najviac 30 % hodnoty majetku vo fonde.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
realitnýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,098 rastový
Výkonnosť k 13.1.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória realitný - priemer
Týždeň0,43>0,03
Mesiac0,53>-0,15
Tri mesiace1,14>-0,18
Šesť mesiacov1,81>-0,28
Rok3,37>-1,05
Tri roky10,33>2,08
Tri roky (p.a.)3,33>0,59
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 622 395,79 ( 53 853,67 €) 3 136 801,67 ( 104 122,74 €)
Odkupy 1 041 793,23 ( 34 581,20 €) 1 538 143,41 ( 51 057,01 €)
Čisté predaje 580 602,56 ( 19 272,47 €) 1 598 658,26 ( 53 065,73 €)
Poplatky
Vstupný 2,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,90 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností