PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. (OFPPNPR)

Ročná výkonnosť: 3,93 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 28.3.2014
podielový list:
0,0498 EUR 
vlastné imanie:
410 748 863 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja a majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Správca plánuje majetok vo fonde investovať len do aktív vymedzených zákonom. Hodnota nehnuteľnosti nadobúdanej do majetku vo fonde nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku vo fonde, celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, nesmie prekročiť 25 % hodnoty majetku vo fonde a hodnota majetkovej účasti vo fonde v jednej realitnej spoločnosti môže tvoriť pri investovaní do nej najviac 30 % hodnoty majetku vo fonde.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
realitnýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,176 rastový
Výkonnosť k 28.3.2014    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória realitný - priemer
Týždeň-0,03
Mesiac0,11>0,03
Tri mesiace1,09>0,62
Šesť mesiacov2,48>1,45
Rok3,93>2,64
Tri roky15,56>10,77
Tri roky (p.a.)4,94>3,43
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 3 217 940,00 ( 106 816,04 €) 3 733 763,46 ( 123 938,24 €)
Odkupy 726 870,00 ( 24 127,66 €) 1 468 661,15 ( 48 750,62 €)
Čisté predaje 2 491 070,00 ( 82 688,38 €) 2 265 102,31 ( 75 187,62 €)
Poplatky
Vstupný 2,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,90 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností