PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. (OFPPNPR)

Ročná výkonnosť: 3,77 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 20. 2. 2015
podielový list:
0,0515 EUR 
vlastné imanie:
505 678 937 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja a majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Správca plánuje majetok vo fonde investovať len do aktív vymedzených zákonom. Hodnota nehnuteľnosti nadobúdanej do majetku vo fonde nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku vo fonde, celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, nesmie prekročiť 25 % hodnoty majetku vo fonde a hodnota majetkovej účasti vo fonde v jednej realitnej spoločnosti môže tvoriť pri investovaní do nej najviac 30 % hodnoty majetku vo fonde.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
realitnýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,134 rastový
Výkonnosť k 20. 2. 2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória realitný - priemer
Týždeň-0,01
Mesiac0,50>0,13
Tri mesiace0,82>0,79
Šesť mesiacov1,43<1,62
Rok3,77>2,89
Tri roky13,66>9,78
Tri roky (p.a.)4,36>3,12
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje5 625 744 770,00 ( 186 740 515,50 €)1 833 778 332,22 ( 60 870 289,19 €)
Odkupy1 578 701 630,00 ( 52 403 293,83 €) 562 603 155,56 ( 18 675 003,50 €)
Čisté predaje4 047 043 140,00 ( 134 337 221,67 €)1 271 175 176,67 ( 42 195 285,69 €)
Poplatky
Vstupný 2,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,90 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností