PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. (OFPPNPR)

Ročná výkonnosť: 2,97 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 25.11.2016
podielový list:
0,0543 EUR 
vlastné imanie:
622 917 240 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja a majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Správca plánuje majetok vo fonde investovať len do aktív vymedzených zákonom. Hodnota nehnuteľnosti nadobúdanej do majetku vo fonde nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku vo fonde, celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, nesmie prekročiť 25 % hodnoty majetku vo fonde a hodnota majetkovej účasti vo fonde v jednej realitnej spoločnosti môže tvoriť pri investovaní do nej najviac 30 % hodnoty majetku vo fonde.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
realitnýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,090 rastový
Výkonnosť k 25.11.2016    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória realitný - priemer
Týždeň-0,06
Mesiac0,48>0,09
Tri mesiace0,99>-0,14
Šesť mesiacov1,58>-0,45
Rok2,97>-1,23
Tri roky11,06>2,20
Tri roky (p.a.)3,56>0,63
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 3 586 899,46 ( 119 063,25 €) 3 031 207,98 ( 100 617,67 €)
Odkupy 924 299,56 ( 30 681,12 €) 1 728 985,51 ( 57 391,80 €)
Čisté predaje 2 662 599,90 ( 88 382,13 €) 1 302 222,47 ( 43 225,87 €)
Poplatky
Vstupný 2,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,90 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností