PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. (OFPPNPR)

Ročná výkonnosť: 2,95 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 15.7.2016
podielový list:
0,0537 EUR 
vlastné imanie:
579 401 570 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja a majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Správca plánuje majetok vo fonde investovať len do aktív vymedzených zákonom. Hodnota nehnuteľnosti nadobúdanej do majetku vo fonde nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku vo fonde, celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, nesmie prekročiť 25 % hodnoty majetku vo fonde a hodnota majetkovej účasti vo fonde v jednej realitnej spoločnosti môže tvoriť pri investovaní do nej najviac 30 % hodnoty majetku vo fonde.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
realitnýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,090 rastový
Výkonnosť k 15.7.2016    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória realitný - priemer
Týždeň0,28>-0,05
Mesiac0,29>-0,15
Tri mesiace0,69>-0,71
Šesť mesiacov1,52>-0,92
Rok2,95>-1,91
Tri roky10,58>3,04
Tri roky (p.a.)3,41>0,92
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 2 493 835,85 ( 82 780,18 €) 2 566 935,76 ( 85 206,66 €)
Odkupy 737 980,87 ( 24 496,48 €) 1 729 033,37 ( 57 393,39 €)
Čisté predaje 1 755 854,98 ( 58 283,71 €) 837 902,39 ( 27 813,26 €)
Poplatky
Vstupný 2,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,90 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností