PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. (OFPPNPR)

Ročná výkonnosť: 2,90 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 25.9.2015
podielový list:
0,0524 EUR 
vlastné imanie:
520 694 918 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja a majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Správca plánuje majetok vo fonde investovať len do aktív vymedzených zákonom. Hodnota nehnuteľnosti nadobúdanej do majetku vo fonde nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku vo fonde, celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, nesmie prekročiť 25 % hodnoty majetku vo fonde a hodnota majetkovej účasti vo fonde v jednej realitnej spoločnosti môže tvoriť pri investovaní do nej najviac 30 % hodnoty majetku vo fonde.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
realitnýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,135 rastový
Výkonnosť k 25.9.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória realitný - priemer
Týždeň-0,08
Mesiac0,45>0,13
Tri mesiace0,94>-0,66
Šesť mesiacov1,34>-0,72
Rok2,90>0,83
Tri roky12,26>6,82
Tri roky (p.a.)3,93>2,19
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 808 914,07 ( 26 851,03 €) 2 239 243,24 ( 74 329,26 €)
Odkupy 1 383 558,79 ( 45 925,74 €) 1 968 453,47 ( 65 340,68 €)
Čisté predaje- 574 644,72 (- 19 074,71 €) 270 789,77 ( 8 988,57 €)
Poplatky
Vstupný 2,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,90 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností