PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. (OFPPNPR)

Ročná výkonnosť: 3,19 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 20.11.2015
podielový list:
0,0528 EUR 
vlastné imanie:
534 023 348 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja a majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Správca plánuje majetok vo fonde investovať len do aktív vymedzených zákonom. Hodnota nehnuteľnosti nadobúdanej do majetku vo fonde nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku vo fonde, celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, nesmie prekročiť 25 % hodnoty majetku vo fonde a hodnota majetkovej účasti vo fonde v jednej realitnej spoločnosti môže tvoriť pri investovaní do nej najviac 30 % hodnoty majetku vo fonde.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
realitnýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,134 rastový
Výkonnosť k 20.11.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória realitný - priemer
Týždeň-0,16
Mesiac0,24>0,16
Tri mesiace1,03>0,41
Šesť mesiacov1,68>-0,40
Rok3,19>0,51
Tri roky11,81>6,35
Tri roky (p.a.)3,79>2,04
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 3 325 610,36 ( 110 390,04 €) 2 338 298,32 ( 77 617,28 €)
Odkupy 740 882,71 ( 24 592,80 €) 1 805 155,43 ( 59 920,18 €)
Čisté predaje 2 584 727,65 ( 85 797,24 €) 533 142,88 ( 17 697,10 €)
Poplatky
Vstupný 2,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,90 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností