PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. (OFPPNPR)

Ročná výkonnosť: 2,70 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 16.9.2016
podielový list:
0,0539 EUR 
vlastné imanie:
602 754 151 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja a majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Správca plánuje majetok vo fonde investovať len do aktív vymedzených zákonom. Hodnota nehnuteľnosti nadobúdanej do majetku vo fonde nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku vo fonde, celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, nesmie prekročiť 25 % hodnoty majetku vo fonde a hodnota majetkovej účasti vo fonde v jednej realitnej spoločnosti môže tvoriť pri investovaní do nej najviac 30 % hodnoty majetku vo fonde.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
realitnýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,083 rastový
Výkonnosť k 16.9.2016    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória realitný - priemer
Týždeň0,16>0,07
Mesiac0,15<0,21
Tri mesiace0,61>0,00
Šesť mesiacov1,32>-0,75
Rok2,70>-0,67
Tri roky10,90>3,27
Tri roky (p.a.)3,51>1,00
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 2 361 547,49 ( 78 389,02 €) 3 019 161,75 ( 100 217,81 €)
Odkupy 1 079 541,61 ( 35 834,22 €) 1 730 803,36 ( 57 452,15 €)
Čisté predaje 1 282 005,88 ( 42 554,80 €) 1 288 358,38 ( 42 765,66 €)
Poplatky
Vstupný 2,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,90 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností