PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. (OFPPNPR)

Ročná výkonnosť: 3,01 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 19.8.2016
podielový list:
0,0538 EUR 
vlastné imanie:
592 152 571 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja a majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Správca plánuje majetok vo fonde investovať len do aktív vymedzených zákonom. Hodnota nehnuteľnosti nadobúdanej do majetku vo fonde nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku vo fonde, celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, nesmie prekročiť 25 % hodnoty majetku vo fonde a hodnota majetkovej účasti vo fonde v jednej realitnej spoločnosti môže tvoriť pri investovaní do nej najviac 30 % hodnoty majetku vo fonde.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
realitnýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,088 rastový
Výkonnosť k 19.8.2016    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória realitný - priemer
Týždeň0,10<0,48
Mesiac0,16<0,61
Tri mesiace0,59>0,49
Šesť mesiacov1,37>-1,22
Rok3,01>-1,29
Tri roky10,90>3,30
Tri roky (p.a.)3,51>1,01
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 3 890 552,61 ( 129 142,69 €) 2 803 068,10 ( 93 044,82 €)
Odkupy 959 967,73 ( 31 865,09 €) 1 719 030,87 ( 57 061,37 €)
Čisté predaje 2 930 584,88 ( 97 277,60 €) 1 084 037,23 ( 35 983,44 €)
Poplatky
Vstupný 2,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,90 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností