PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. (OFPPNPR)

Ročná výkonnosť: 3,24 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.2.2017
podielový list:
0,0548 EUR 
vlastné imanie:
656 782 407 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja a majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Správca plánuje majetok vo fonde investovať len do aktív vymedzených zákonom. Hodnota nehnuteľnosti nadobúdanej do majetku vo fonde nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku vo fonde, celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, nesmie prekročiť 25 % hodnoty majetku vo fonde a hodnota majetkovej účasti vo fonde v jednej realitnej spoločnosti môže tvoriť pri investovaní do nej najviac 30 % hodnoty majetku vo fonde.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
realitnýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,093 rastový
Výkonnosť k 17.2.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória realitný - priemer
Týždeň0,14>0,05
Mesiac0,19>0,12
Tri mesiace0,85>-0,05
Šesť mesiacov1,84>-0,19
Rok3,24>-1,15
Tri roky10,26>2,03
Tri roky (p.a.)3,31>0,58
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 6 602 653,14 ( 219 167,93 €) 3 392 989,48 ( 112 626,62 €)
Odkupy 980 175,94 ( 32 535,88 €) 1 480 171,81 ( 49 132,70 €)
Čisté predaje 5 622 477,20 ( 186 632,05 €) 1 912 817,67 ( 63 493,91 €)
Poplatky
Vstupný 2,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,90 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností