PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. (OFPPNPR)

Ročná výkonnosť: 2,76 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 21.8.2015
podielový list:
0,0522 EUR 
vlastné imanie:
519 673 577 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja a majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Správca plánuje majetok vo fonde investovať len do aktív vymedzených zákonom. Hodnota nehnuteľnosti nadobúdanej do majetku vo fonde nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku vo fonde, celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, nesmie prekročiť 25 % hodnoty majetku vo fonde a hodnota majetkovej účasti vo fonde v jednej realitnej spoločnosti môže tvoriť pri investovaní do nej najviac 30 % hodnoty majetku vo fonde.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
realitnýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,132 rastový
Výkonnosť k 21.8.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória realitný - priemer
Týždeň--0,12
Mesiac0,11>-0,93
Tri mesiace0,65>-0,80
Šesť mesiacov1,30>-0,69
Rok2,76>0,92
Tri roky11,68>6,93
Tri roky (p.a.)3,75>2,22
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 813 886,30 ( 27 016,08 €) 2 474 394,55 ( 82 134,85 €)
Odkupy 1 164 912,89 ( 38 668,02 €) 2 107 306,22 ( 69 949,75 €)
Čisté predaje- 351 026,59 (- 11 651,95 €) 367 088,34 ( 12 185,10 €)
Poplatky
Vstupný 2,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,90 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností