PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. (OFPPNPR)

Ročná výkonnosť: 3,07 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 20.5.2016
podielový list:
0,0535 EUR 
vlastné imanie:
567 673 396 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja a majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Správca plánuje majetok vo fonde investovať len do aktív vymedzených zákonom. Hodnota nehnuteľnosti nadobúdanej do majetku vo fonde nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku vo fonde, celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, nesmie prekročiť 25 % hodnoty majetku vo fonde a hodnota majetkovej účasti vo fonde v jednej realitnej spoločnosti môže tvoriť pri investovaní do nej najviac 30 % hodnoty majetku vo fonde.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
realitnýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,095 rastový
Výkonnosť k 20.5.2016    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória realitný - priemer
Týždeň-0,01
Mesiac0,27>-0,35
Tri mesiace0,78>-0,63
Šesť mesiacov1,36>-1,05
Rok3,07>-1,41
Tri roky10,81>3,74
Tri roky (p.a.)3,48>1,15
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 5 155 723,05 ( 171 138,65 €) 2 537 256,43 ( 84 221,48 €)
Odkupy 3 960 952,12 ( 131 479,52 €) 1 878 057,64 ( 62 340,09 €)
Čisté predaje 1 194 770,93 ( 39 659,13 €) 659 198,79 ( 21 881,39 €)
Poplatky
Vstupný 2,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,90 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností