PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. (OFPPNPR)

Ročná výkonnosť: 2,76 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 22.4.2016
podielový list:
0,0533 EUR 
vlastné imanie:
549 912 358 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja a majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Správca plánuje majetok vo fonde investovať len do aktív vymedzených zákonom. Hodnota nehnuteľnosti nadobúdanej do majetku vo fonde nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku vo fonde, celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, nesmie prekročiť 25 % hodnoty majetku vo fonde a hodnota majetkovej účasti vo fonde v jednej realitnej spoločnosti môže tvoriť pri investovaní do nej najviac 30 % hodnoty majetku vo fonde.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
realitnýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,113 rastový
Výkonnosť k 22.4.2016    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória realitný - priemer
Týždeň--0,04
Mesiac0,30>-0,41
Tri mesiace0,83>-0,36
Šesť mesiacov1,33>-0,56
Rok2,76>-1,35
Tri roky11,00>4,36
Tri roky (p.a.)3,54>1,36
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 900 419,16 ( 63 082,36 €) 2 097 896,07 ( 69 637,39 €)
Odkupy 1 304 888,97 ( 43 314,38 €) 1 851 401,23 ( 61 455,26 €)
Čisté predaje 595 530,19 ( 19 767,98 €) 246 494,84 ( 8 182,13 €)
Poplatky
Vstupný 2,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,90 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností