PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. (OFPPNPR)

Ročná výkonnosť: 3,99 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 27.3.2015
podielový list:
0,0518 EUR 
vlastné imanie:
521 689 872 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja a majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Správca plánuje majetok vo fonde investovať len do aktív vymedzených zákonom. Hodnota nehnuteľnosti nadobúdanej do majetku vo fonde nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku vo fonde, celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, nesmie prekročiť 25 % hodnoty majetku vo fonde a hodnota majetkovej účasti vo fonde v jednej realitnej spoločnosti môže tvoriť pri investovaní do nej najviac 30 % hodnoty majetku vo fonde.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
realitnýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,141 rastový
Výkonnosť k 27.3.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória realitný - priemer
Týždeň--0,04
Mesiac0,42>0,03
Tri mesiace0,93>0,72
Šesť mesiacov1,55<1,56
Rok3,99>2,89
Tri roky13,53>9,29
Tri roky (p.a.)4,32>2,97
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 813 145 080,00 ( 26 991 471,82 €)3 593 109 646,67 ( 119 269 390,12 €)
Odkupy1 191 326 950,00 ( 39 544 810,13 €)1 326 169 984,44 ( 44 020 778,88 €)
Čisté predaje- 378 181 870,00 (- 12 553 338,31 €)2 266 939 662,22 ( 75 248 611,24 €)
Poplatky
Vstupný 2,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,90 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností