PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. (OFPPNPR)

Ročná výkonnosť: 3,52 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 24.4.2015
podielový list:
0,0519 EUR 
vlastné imanie:
520 954 250 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja a majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Správca plánuje majetok vo fonde investovať len do aktív vymedzených zákonom. Hodnota nehnuteľnosti nadobúdanej do majetku vo fonde nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku vo fonde, celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, nesmie prekročiť 25 % hodnoty majetku vo fonde a hodnota majetkovej účasti vo fonde v jednej realitnej spoločnosti môže tvoriť pri investovaní do nej najviac 30 % hodnoty majetku vo fonde.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
realitnýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,129 rastový
Výkonnosť k 24.4.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória realitný - priemer
Týždeň-0,05
Mesiac0,27<0,28
Tri mesiace1,19>0,53
Šesť mesiacov1,65>1,44
Rok3,52>2,90
Tri roky13,50>9,52
Tri roky (p.a.)4,31>3,05
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 509 554 500,00 ( 16 914 110,73 €)2 697 297 690,77 ( 89 533 880,73 €)
Odkupy1 776 691 090,00 ( 58 975 339,91 €)1 326 206 996,15 ( 44 022 007,44 €)
Čisté predaje-1 267 136 590,00 (- 42 061 229,17 €)1 371 090 694,62 ( 45 511 873,29 €)
Poplatky
Vstupný 2,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,90 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností