PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. (OFPPNPR)

Ročná výkonnosť: 2,83 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 24.7.2015
podielový list:
0,0522 EUR 
vlastné imanie:
519 776 745 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja a majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Správca plánuje majetok vo fonde investovať len do aktív vymedzených zákonom. Hodnota nehnuteľnosti nadobúdanej do majetku vo fonde nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku vo fonde, celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, nesmie prekročiť 25 % hodnoty majetku vo fonde a hodnota majetkovej účasti vo fonde v jednej realitnej spoločnosti môže tvoriť pri investovaní do nej najviac 30 % hodnoty majetku vo fonde.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
realitnýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,133 rastový
Výkonnosť k 24.7.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória realitný - priemer
Týždeň--0,06
Mesiac0,38>0,20
Tri mesiace0,50>-0,15
Šesť mesiacov1,70>0,39
Rok2,83>2,01
Tri roky12,78>8,46
Tri roky (p.a.)4,09>2,71
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 985 447,46 ( 32 710,86 €) 2 706 845,59 ( 89 850,81 €)
Odkupy 1 158 141,11 ( 38 443,24 €) 2 251 129,16 ( 74 723,80 €)
Čisté predaje- 172 693,65 (- 5 732,38 €) 455 716,43 ( 15 127,01 €)
Poplatky
Vstupný 2,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,90 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností