PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. (OFPPNPR)

Ročná výkonnosť: 2,81 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 26.6.2015
podielový list:
0,0520 EUR 
vlastné imanie:
514 131 622 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja a majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Správca plánuje majetok vo fonde investovať len do aktív vymedzených zákonom. Hodnota nehnuteľnosti nadobúdanej do majetku vo fonde nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku vo fonde, celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, nesmie prekročiť 25 % hodnoty majetku vo fonde a hodnota majetkovej účasti vo fonde v jednej realitnej spoločnosti môže tvoriť pri investovaní do nej najviac 30 % hodnoty majetku vo fonde.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
realitnýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,128 rastový
Výkonnosť k 26.6.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória realitný - priemer
Týždeň-0,15
Mesiac0,16>-0,07
Tri mesiace0,39>-0,06
Šesť mesiacov1,33>0,66
Rok2,81>1,91
Tri roky12,97>8,68
Tri roky (p.a.)4,15>2,78
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 3 787 668,38 ( 125 727,56 €) 2 217 680,12 ( 73 613,49 €)
Odkupy 1 762 158,93 ( 58 492,96 €) 1 557 374,91 ( 51 695,38 €)
Čisté predaje 2 025 509,45 ( 67 234,60 €) 660 305,21 ( 21 918,12 €)
Poplatky
Vstupný 2,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,90 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností