PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f. (OFPPJ3R2001)

Ročná výkonnosť: 8,96 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 24.3.2017
podielový list:
0,0428 EUR 
vlastné imanie:
22 577 550 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných cenných papierov, predovšetkým do akcií a dlhopisov, bez regionálnych a odvetvových obmedzení, denominovaných najmä v mene SKK, CZK, EUR, USD, GBP s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku v podielovom fonde minimálne 2% až 5% nad priemerné úrokové sadzby v bankách. Odvetvové členenie a štruktúra majetku sú priebežne upravované v závislosti na výnosnosti jednotlivých druhov aktív fondu, pričom percentuálny podiel akcií v majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov v majetku fondu neklesne pod hranicu 10%. Pri porušení uvedených limitov musí správcovská spoločnosť vykonať opätovné zosúladenie do 2 mesiacov.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,735 rastový
Výkonnosť k 24.3.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,45<-0,25
Mesiac-1,16<0,14
Tri mesiace0,02>-2,71
Šesť mesiacov3,31>-3,32
Rok8,96>-2,06
Tri roky4,72>0,46
Tri roky (p.a.)1,55>-0,06
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 82 148,10 ( 2 726,82 €) 21 838,54 ( 724,91 €)
Odkupy 177 597,09 ( 5 895,14 €) 184 647,54 ( 6 129,18 €)
Čisté predaje- 95 448,99 (- 3 168,33 €)- 162 809,00 (- 5 404,27 €)
Poplatky
Vstupný 1,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia50 € (1 506 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností