PP - Kapitálový Fond o.p.f. (OFPPKFO)

Ročná výkonnosť: 7,82 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.3.2017
podielový list:
1,1240 EUR 
vlastné imanie:
28 824 154 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,466 rastový
Výkonnosť k 17.3.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,29>-0,11
Mesiac0,72>0,24
Tri mesiace2,82>-2,64
Šesť mesiacov4,54>-3,10
Rok7,82>-2,03
Tri roky10,45>0,68
Tri roky (p.a.)3,37>0,01
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 014 979,04 ( 33 691,13 €) 61 767,36 ( 2 050,30 €)
Odkupy 55 679,26 ( 1 848,21 €) 55 846,60 ( 1 853,77 €)
Čisté predaje 959 299,78 ( 31 842,92 €) 5 920,76 ( 196,53 €)
Poplatky
Vstupný 5,00 %
Výstupný 5,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,60 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností