Pioneer Funds Pacific (Ex. Japan) Equity (OFPIOPE)

Ročná výkonnosť: -3,36 %
 
PoradieRebríček
424.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
112.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
147.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
157.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
87.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
175.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
145.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
162.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
334.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
368.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
95.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
385.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
168.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
136.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
65.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
Vlastné imanie
82.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
216.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
92.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
480.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
55.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
109.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
66.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
152.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
53.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
155.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
286.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
151.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
676.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
230.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
507.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
137.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
157.Najnavštevovanejšie
242.Najpoužívanejšie
52.Najobľúbenejšie