Pioneer Funds Pacific (Ex. Japan) Equity (OFPIOPE)

Ročná výkonnosť: -15,22 %
 
PoradieRebríček
419.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
113.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
137.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
120.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
62.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
104.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
177.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
214.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
340.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
310.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
65.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
122.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
370.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
143.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
69.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
Vlastné imanie
85.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
219.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
106.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
511.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
114.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
59.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
60.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
138.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
153.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
58.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
285.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
156.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
676.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
231.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
508.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
138.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
157.Najnavštevovanejšie
242.Najpoužívanejšie
52.Najobľúbenejšie