Pioneer Funds Pacific (Ex. Japan) Equity (OFPIOPE)

Ročná výkonnosť: 6,17 %
 
PoradieRebríček
358.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
138.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
101.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
110.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
36.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
66.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
38.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
335.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
123.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
203.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
50.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
78.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
53.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
72.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
149.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
58.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
190.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
55.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
418.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
330.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
161.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
71.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
155.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
106.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
34.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
171.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
363.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
628.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
205.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
141.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
500.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
157.Najnavštevovanejšie
242.Najpoužívanejšie
49.Najobľúbenejšie