Pioneer Funds Pacific (Ex. Japan) Equity (OFPIOPE)

Ročná výkonnosť: 1,06 %
 
PoradieRebríček
336.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
128.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
82.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
77.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
70.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
30.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
53.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
198.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
211.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
222.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
270.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
224.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
216.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
67.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
142.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
68.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
198.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
19.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
365.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
51.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
113.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
102.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
35.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
94.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
27.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
352.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
165.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
637.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
205.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
116.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
469.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
157.Najnavštevovanejšie
242.Najpoužívanejšie
50.Najobľúbenejšie