Pioneer Funds Pacific (Ex. Japan) Equity (OFPIOPE)

Ročná výkonnosť: 7,35 %
 
PoradieRebríček
478.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
132.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
138.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
156.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
142.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
149.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
52.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
231.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
224.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
284.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
228.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
373.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
230.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
67.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
138.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
84.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
226.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
11.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
366.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
396.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
203.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
95.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
203.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
134.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
41.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
334.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
175.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
230.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
677.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
138.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
508.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
157.Najnavštevovanejšie
242.Najpoužívanejšie
52.Najobľúbenejšie