Pioneer Funds Pacific (Ex. Japan) Equity (OFPIOPE)

Ročná výkonnosť: 0,00 %
 
PoradieRebríček
462.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
120.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
146.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
148.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
160.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
175.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
80.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
132.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
306.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
279.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
385.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
402.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
289.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
138.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
64.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
Volatilita
28.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
402.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
381.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
191.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
136.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
61.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
112.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
43.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
79.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
167.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
230.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
678.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
507.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
137.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
157.Najnavštevovanejšie
242.Najpoužívanejšie
Najobľúbenejšie
52.Najobľúbenejšie