Pioneer Funds Pacific (Ex. Japan) Equity (OFPIOPE)

Ročná výkonnosť: 7,87 %
 
PoradieRebríček
312.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
118.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
110.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
113.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
24.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
137.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
135.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
129.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
136.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
126.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
24.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
330.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
200.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
63.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
136.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
83.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
220.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
25.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
395.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
173.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
335.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
63.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
146.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
169.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
61.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
138.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
66.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
677.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
230.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
506.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
137.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
157.Najnavštevovanejšie
242.Najpoužívanejšie
52.Najobľúbenejšie