Pioneer Funds Pacific (Ex. Japan) Equity (OFPIOPE)

Ročná výkonnosť: 15,87 %
 
PoradieRebríček
165.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
111.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
89.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
133.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
24.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
19.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
21.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
131.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
95.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
152.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
24.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
20.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
21.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
126.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
61.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
Vlastné imanie
98.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
228.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
108.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
510.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
61.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
111.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
153.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
74.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
95.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
212.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
50.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
100.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
102.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
482.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
591.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
214.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
157.Najnavštevovanejšie
243.Najpoužívanejšie
52.Najobľúbenejšie