Pioneer Funds Pacific (Ex. Japan) Equity (OFPIOPE)

Ročná výkonnosť: 4,42 %
 
PoradieRebríček
357.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
135.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
84.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
89.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
105.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
45.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
144.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
263.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
163.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
163.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
306.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
211.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
176.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
66.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
140.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
67.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
195.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
15.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
359.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
113.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
58.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
138.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
64.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
52.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
150.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
164.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
351.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
638.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
205.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
470.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
116.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
157.Najnavštevovanejšie
242.Najpoužívanejšie
50.Najobľúbenejšie