Pioneer Funds Pacific (Ex. Japan) Equity (OFPIOPE)

Ročná výkonnosť: 24,66 %
 
PoradieRebríček
276.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
111.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
92.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
145.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
135.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
28.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
72.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
149.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
97.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
192.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
151.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
28.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
84.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
63.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
129.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
105.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
237.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
110.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
515.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
152.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
283.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
133.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
59.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
182.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
78.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
114.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
64.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
482.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
102.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
214.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
591.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
157.Najnavštevovanejšie
243.Najpoužívanejšie
52.Najobľúbenejšie