Pioneer Funds Pacific (Ex. Japan) Equity (OFPIOPE)

Ročná výkonnosť: -19,82 %
 
PoradieRebríček
503.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
149.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
151.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
113.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
143.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
181.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
181.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
336.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
360.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
309.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
162.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
398.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
397.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
49.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
112.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
91.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
234.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
111.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
518.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
38.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
79.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
50.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
132.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
63.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
172.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
180.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
341.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
676.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
231.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
138.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
508.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
157.Najnavštevovanejšie
242.Najpoužívanejšie
51.Najobľúbenejšie