Pioneer Funds Pacific (Ex. Japan) Equity (OFPIOPE)

Ročná výkonnosť: 16,49 %
 
PoradieRebríček
385.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
116.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
87.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
140.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
183.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
43.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
12.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
208.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
97.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
178.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
353.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
52.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
14.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
66.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
134.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
106.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
239.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
106.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
508.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
317.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
165.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
71.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
150.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
72.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
163.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
328.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
172.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
482.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
102.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
591.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
214.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
157.Najnavštevovanejšie
243.Najpoužívanejšie
52.Najobľúbenejšie