Pioneer Funds Pacific (Ex. Japan) Equity (OFPIOPE)

Ročná výkonnosť: 14,59 %
 
PoradieRebríček
214.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
134.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
49.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
38.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
38.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
17.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
35.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
203.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
49.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
38.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
39.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
19.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
37.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
142.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
67.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
Vlastné imanie
66.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
192.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
41.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
402.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
100.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
40.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
131.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
53.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
56.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
149.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
166.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
361.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
205.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
637.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
469.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
116.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
157.Najnavštevovanejšie
242.Najpoužívanejšie
50.Najobľúbenejšie