Pioneer Funds Pacific (Ex. Japan) Equity (OFPIOPE)

Ročná výkonnosť: 9,48 %
 
PoradieRebríček
376.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
132.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
107.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
84.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
60.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
149.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
142.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
164.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
132.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
90.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
71.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
352.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
343.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
68.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
143.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
67.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
196.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
21.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
368.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
319.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
161.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
98.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
35.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
29.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
99.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
165.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
351.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
205.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
637.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
469.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
116.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
157.Najnavštevovanejšie
242.Najpoužívanejšie
50.Najobľúbenejšie