Pioneer Funds Pacific (Ex. Japan) Equity (OFPIOPE)

Ročná výkonnosť: -4,37 %
 
PoradieRebríček
373.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
110.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
93.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
61.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
80.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
41.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
108.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
190.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
272.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
65.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
108.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
45.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
136.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
64.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
138.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
88.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
223.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
129.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
540.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
152.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
310.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
49.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
132.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
56.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
148.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
151.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
294.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
676.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
231.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
508.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
138.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
157.Najnavštevovanejšie
242.Najpoužívanejšie
51.Najobľúbenejšie