Pioneer Funds Pacific (Ex. Japan) Equity (OFPIOPE)

Ročná výkonnosť: 8,53 %
 
PoradieRebríček
421.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
133.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
130.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
161.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
163.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
187.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
135.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
267.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
205.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
370.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
287.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
290.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
220.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
135.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
64.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
Vlastné imanie
82.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
226.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
14.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
377.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
49.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
108.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
142.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
59.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
205.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
78.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
171.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
332.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
230.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
677.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
508.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
138.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
157.Najnavštevovanejšie
242.Najpoužívanejšie
52.Najobľúbenejšie