Pioneer Funds Pacific (Ex. Japan) Equity (OFPIOPE)

Ročná výkonnosť: 13,73 %
 
PoradieRebríček
248.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
116.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
107.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
110.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
46.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
91.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
77.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
122.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
123.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
124.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
50.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
186.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
99.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
67.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
139.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
82.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
221.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
20.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
392.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
55.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
114.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
157.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
71.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
79.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
193.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
172.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
322.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
677.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
230.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
506.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
137.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
157.Najnavštevovanejšie
242.Najpoužívanejšie
52.Najobľúbenejšie