Pioneer Funds Pacific (Ex. Japan) Equity (OFPIOPE)

Ročná výkonnosť: 7,66 %
 
PoradieRebríček
355.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
127.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
82.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
92.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
131.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
120.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
26.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
182.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
119.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
137.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
325.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
133.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
28.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
66.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
138.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
69.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
195.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
15.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
371.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
338.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
170.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
158.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
69.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
89.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
23.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
349.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
165.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
637.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
205.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
116.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
469.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
157.Najnavštevovanejšie
242.Najpoužívanejšie
50.Najobľúbenejšie