Pioneer Funds Pacific (Ex. Japan) Equity (OFPIOPE)

Ročná výkonnosť: 14,99 %
 
PoradieRebríček
285.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
147.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
63.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
50.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
94.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
22.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
121.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
339.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
63.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
53.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
101.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
24.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
177.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
71.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
148.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
66.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
195.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
53.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
415.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
109.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
48.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
46.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
121.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
44.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
133.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
170.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
366.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
637.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
205.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
116.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
469.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
157.Najnavštevovanejšie
242.Najpoužívanejšie
50.Najobľúbenejšie