Pioneer Funds Pacific (Ex. Japan) Equity (OFPIOPE)

Ročná výkonnosť: 17,25 %
 
PoradieRebríček
243.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
126.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
105.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
112.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
104.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
35.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
90.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
162.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
129.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
136.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
114.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
35.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
102.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
63.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
134.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
83.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
222.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
21.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
397.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
116.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
54.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
68.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
159.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
83.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
219.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
174.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
326.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
677.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
230.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
137.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
507.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
157.Najnavštevovanejšie
242.Najpoužívanejšie
52.Najobľúbenejšie