Pioneer Funds Pacific (Ex. Japan) Equity (OFPIOPE)

Ročná výkonnosť: 14,09 %
 
PoradieRebríček
343.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
146.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
85.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
44.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
79.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
40.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
76.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
337.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
86.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
45.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
82.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
42.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
86.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
112.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
209.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
66.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
195.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
51.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
411.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
166.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
341.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
146.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
61.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
30.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
93.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
166.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
364.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
637.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
205.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
116.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
469.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
157.Najnavštevovanejšie
242.Najpoužívanejšie
50.Najobľúbenejšie