Pioneer Funds Pacific (Ex. Japan) Equity (OFPIOPE)

Ročná výkonnosť: 15,47 %
 
PoradieRebríček
240.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
99.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
37.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
27.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
9.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
35.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
54.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
147.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
40.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
27.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
9.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
36.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
57.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
65.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
139.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
108.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
245.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
115.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
527.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
50.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
107.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
149.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
65.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
84.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
193.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
297.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
159.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
697.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
247.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
154.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
530.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
157.Najnavštevovanejšie
242.Najpoužívanejšie
51.Najobľúbenejšie