Pioneer Funds Pacific (Ex. Japan) Equity (OFPIOPE)

Ročná výkonnosť: 11,18 %
 
PoradieRebríček
260.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
86.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
30.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
40.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
21.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
8.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
14.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
116.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
33.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
40.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
21.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
8.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
19.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
63.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
139.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
87.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
220.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
118.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
525.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
302.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
153.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
57.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
136.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
144.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
49.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
149.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
288.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
681.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
232.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
504.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
136.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
157.Najnavštevovanejšie
242.Najpoužívanejšie
51.Najobľúbenejšie