Pioneer Funds Pacific (Ex. Japan) Equity (OFPIOPE)

Ročná výkonnosť: -14,88 %
 
PoradieRebríček
415.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
148.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
132.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
66.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
65.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
93.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
74.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
338.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
337.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
270.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
275.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
290.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
252.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
66.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
141.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
82.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
220.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
105.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
509.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
110.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
68.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
64.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
143.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
150.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
40.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
124.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
66.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
676.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
230.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
137.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
507.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
157.Najnavštevovanejšie
242.Najpoužívanejšie
52.Najobľúbenejšie