Pioneer Funds Pacific (Ex. Japan) Equity (OFPIOPE)

Ročná výkonnosť: -11,22 %
 
PoradieRebríček
445.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
114.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
158.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
149.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
163.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
164.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
126.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
159.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
378.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
369.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
389.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
392.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
355.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
67.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
143.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
84.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
227.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
47.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
438.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
107.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
51.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
59.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
137.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
185.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
68.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
83.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
169.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
678.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
230.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
137.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
507.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
157.Najnavštevovanejšie
242.Najpoužívanejšie
52.Najobľúbenejšie