Pioneer Funds Pacific (Ex. Japan) Equity (OFPIOPE)

Ročná výkonnosť: 4,63 %
 
PoradieRebríček
426.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
125.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
114.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
115.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
144.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
131.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
66.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
170.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
207.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
273.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
341.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
320.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
257.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
145.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
71.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
Vlastné imanie
84.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
221.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
17.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
382.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
65.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
124.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
66.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
141.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
164.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
58.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
197.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
387.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
230.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
677.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
138.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
507.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
157.Najnavštevovanejšie
242.Najpoužívanejšie
51.Najobľúbenejšie