Pioneer Funds Pacific (Ex. Japan) Equity (OFPIOPE)

Ročná výkonnosť: -9,21 %
 
PoradieRebríček
508.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
115.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
150.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
110.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
162.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
34.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
155.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
193.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
362.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
313.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
389.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
209.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
383.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
66.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
141.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
85.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
230.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
75.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
467.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
197.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
394.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
152.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
69.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
28.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
92.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
155.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
294.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
230.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
676.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
507.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
137.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
157.Najnavštevovanejšie
242.Najpoužívanejšie
52.Najobľúbenejšie