Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Dlhopisových fondov k 22. 5. 2015

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.ING (L) Renta Fund World
1,97
2.Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
1,64
3.KBC Bonds High Interest
1,58
4.Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds
1,54
5.Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds
1,46
6.Pioneer Funds - Global Aggregate Bond
1,38
7.KBC Bonds Emerging Europe
1,32
8.KBC Bonds Europe Ex EMU
0,84
9.KBC - Renta Forintrenta
0,83
10.KBC - Renta Long EUR
0,67
11.ESPA Bond Danubia
0,57
12.KBC - Renta Canarenta
0,56
13.KBC - Renta Swissrenta
0,55
14.Pioneer Funds Euro Strategic Bond
0,51
15.KBC - Renta Dollarenta
0,41
16.Raiffeisen EuroVision Rent
0,40
17.KBC - Renta Medium EUR
0,39
18.Dexia Bonds USD
0,38
19.ESPA Bond Emerging-Markets
0,34
20. - 21.KBC - Renta Eurorenta
0,33
20. - 21.Raiffeisen EmergingMarkets Rent
0,33
22. - 23.Dexia Bonds Euro
0,32
22. - 23.KBC - Renta EMU
0,32
24.Generali PPF Corporate Bonds Fund - Class B
0,28
25. - 26.AXA CEE Dluhopisový fond
0,27
25. - 26.ESPA Bond Euro - Corporate
0,27
27.KBC Bonds Emerging Markets
0,26
28. - 30.Pioneer Funds - EURO HIGH YIELD
0,24
28. - 30.Raiffeisen Euro-Corporates
0,24
28. - 30.Raiffeisen Europa High Yield
0,24
31. - 32.Generali PPF Fond korporátních dluhopisů
0,23
31. - 32.KBC Bonds Corporates Euro
0,23
33. - 36.Allianz Bond Dynamic
0,21
33. - 36.ČP INVEST Fond korporátních dlhopisů
0,21
33. - 36.ČSOB dlhopisový eurový
0,21
33. - 36.Dexia Bonds International
0,21
37. - 38.GIS Euro Corporate Bonds
0,20
37. - 38.KBC - Renta AUD-Renta
0,20
39.KBC - Renta Sterlingrenta
0,19
40.ESPA Cash Emerging - Markets
0,15
41.Dexia Bonds Emerging Markets
0,14
42. - 43.Pioneer Euro Corporate Bond
0,11
42. - 43.TAM - Euro dlhopisový plus fond
0,11
44.Generali PPF Emerging Europe Bond Fund
0,10
45. - 47.ESPA Cash Euro - Plus
0,09
45. - 47.Generali PPF Fond peněžního trhu
0,09
45. - 47.Pioneer Funds - U.S. High Yield Corp. Bond-Hedge
0,09
48.PARVEST Euro Corporate Bond
0,08
49. - 51.AXA Eurobond
0,07
49. - 51.KBC - Renta ZLOTYRENTA
0,07
49. - 51.PARVEST Euro Government Bond
0,07
52. - 56.AFCE - Český konzervativní, o.p.f.
0,06
52. - 56.ING - Renta Fund Euromix
0,06
52. - 56.KBC - Renta Slovakrenta
0,06
52. - 56.PARVEST Euro Bond
0,06
52. - 56.Sporo - Eurový dlhopisový fond
0,06
57. - 58.KBC - Renta Short EUR
0,05
57. - 58.SPORO Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f.
0,05
59.IAD - 1. PF Slnko, o.p.f.
0,04
60. - 61.AFCE - Príjmový dlhopisový
0,03
60. - 61.Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 Year
0,03
62. - 63.ČP INVEST Fond peněžního trhu
0,02
62. - 63.Pioneer Funds - Euro Corporate Short Term
0,02
64. - 65.AFCE - Korunový peňažný
0,01
64. - 65.PARVEST Euro Short Term Bond
0,01
66. - 67.ESPA Cash Dollar
0,00
66. - 67.Pioneer Funds – Emerging Markets Corporate Bond 2016
0,00
68. - 69.Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds
-0,01
68. - 69.Raiffeisen Dollar Liquid-Bonds
-0,01
70.ING - Slovenský dlhopisový fond
-0,04
71.ING (L) Renta Fund Euro
-0,06
72.Pioneer Funds - U.S. High Yield
-0,08
73.Pioneer Funds - Absolute Return Control
-0,09
74.Pioneer Funds - Euro Agregate Bond
-0,10
75.WIOF CIS Bond - Trieda A
-0,11
76. - 77.Pioneer Funds Strategic Income-currency hedged
-0,12
76. - 77.WIOF CIS Bond - Trieda B
-0,12
78. - 79.ING (L) Renta Global High Yield
-0,15
78. - 79.KBC - Renta Czechrenta
-0,15
80.Pioneer Funds - U.S. Dollar Agregate Bond
-0,19
81.Pioneer Funds Euro Bond
-0,20
82.Pioneer - Emerging Markets Bonds
-0,25
83. - 84.AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový
-0,28
83. - 84.Pioneer Funds Strategic Income
-0,28
85.Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year
-0,31
86.Pioneer Funds - Global High Yield
-0,37
87.PARVEST Euro Inflation-linked Bond
-0,50
88.VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond
-0,52
89.SPORO Privátny fond pravidelných výnosov, o.p.f.
-0,53
90.ING - Renta Fund Dollar
-0,56
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond Pioneer Funds - Global Aggregate Bond