Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Dlhopisových fondov k 20. 11. 2015

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
1,88
2.KBC Bonds Emerging Markets
1,41
3.ING (L) Renta Fund World
1,38
4.KBC Bonds High Interest
1,27
5.VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond
1,19
6.KBC Bonds Europe Ex EMU
1,03
7.PARVEST Euro Government Bond
1,02
8.Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds
0,92
9.KBC - Renta Sterlingrenta
0,84
10.KBC - Renta Long EUR
0,83
11.PARVEST Euro Bond
0,79
12.Dexia Bonds Emerging Markets
0,76
13.KBC Bonds Emerging Europe
0,71
14. - 15.Pioneer Funds - Global Aggregate Bond
0,69
14. - 15.Pioneer Funds Euro Bond
0,69
16. - 17.IAD - 1. PF Slnko, o.p.f.
0,67
16. - 17.PARVEST Euro Inflation-linked Bond
0,67
18.ING (L) Renta Fund Euro
0,66
19.Dexia Bonds Euro
0,64
20.Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year
0,61
21.KBC - Renta Eurorenta
0,59
22.Raiffeisen EuroVision Rent
0,56
23.KBC - Renta EMU
0,55
24.ESPA Bond Euro - Corporate
0,52
25. - 26.PARVEST Euro Corporate Bond
0,50
25. - 26.Pioneer Funds - Euro Agregate Bond
0,50
27. - 28.Bond Dynamic
0,48
27. - 28.ESPA Bond Danubia
0,48
29. - 30.KBC - Renta Medium EUR
0,47
29. - 30.KBC - Renta Slovakrenta
0,47
31.GIS Euro Corporate Bonds
0,45
32. - 33.Pioneer Euro Corporate Bond
0,44
32. - 33.Raiffeisen Euro-Corporates
0,44
34.ING - Slovenský dlhopisový fond
0,43
35. - 36.KBC Bonds Corporates Euro
0,42
35. - 36.Raiffeisen EmergingMarkets Rent
0,42
37.ESPA Cash Emerging - Markets
0,41
38.ESPA Bond Emerging-Markets
0,40
39.Dexia Bonds USD
0,39
40.Pioneer Funds - EURO HIGH YIELD
0,36
41. - 42.KBC - Renta AUD-Renta
0,35
41. - 42.WIOF CIS Bond - Trieda A
0,35
43. - 44.ING - Renta Fund Euromix
0,33
43. - 44.WIOF CIS Bond - Trieda B
0,33
45. - 46.Dexia Bonds International
0,31
45. - 46.KBC - Renta Forintrenta
0,31
47.AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový
0,30
48. - 49.AFCE - Príjmový dlhopisový
0,27
48. - 49.Pioneer Funds Euro Strategic Bond
0,27
50. - 51.Pioneer - Emerging Markets Bonds
0,25
50. - 51.Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds
0,25
52. - 53.ČSOB dlhopisový eurový
0,21
52. - 53.TAM - Euro dlhopisový plus fond
0,21
54.Sporo - Eurový dlhopisový fond
0,19
55. - 57.KBC - Renta Czechrenta
0,18
55. - 57.KBC - Renta Swissrenta
0,18
55. - 57.Raiffeisen Europa High Yield
0,18
58.KBC - Renta Canarenta
0,16
59.Pioneer Funds - U.S. Dollar Agregate Bond
0,15
60.Pioneer Funds – Emerging Markets Corporate Bond 2016
0,14
61. - 63.AXA CEE Dluhopisový fond
0,12
61. - 63.ESPA Cash Euro - Plus
0,12
61. - 63.SPORO Privátny fond pravidelných výnosov, o.p.f.
0,12
64.ING - Renta Fund Dollar
0,11
65. - 67.PARVEST Euro Short Term Bond
0,10
65. - 67.Pioneer Funds Strategic Income-currency hedged
0,10
65. - 67.Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds
0,10
68.Pioneer Funds Strategic Income
0,09
69.IAD - EURO Cash
0,07
70.KBC - Renta Dollarenta
0,06
71.KBC - Renta Short EUR
0,04
72.IAD - Český konzervativní
0,03
73.Pioneer Funds - Euro Corporate Short Term
0,02
74.ESPA Cash Dollar
0,01
75.AXA Eurobond
0,00
76. - 77.Raiffeisen Dollar Liquid-Bonds
-0,01
76. - 77.SPORO Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f.
-0,01
78.Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 Year
-0,02
79.KBC - Renta ZLOTYRENTA
-0,11
80.Pioneer Funds - Absolute Return Control
-0,17
81.Pioneer Funds - U.S. High Yield
-0,35
82.Pioneer Funds - U.S. High Yield Corp. Bond-Hedge
-0,37
83.ING (L) Renta Global High Yield
-0,43
84.Pioneer Funds - Global High Yield
-0,50
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond Pioneer Funds - Global Aggregate Bond