Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Dlhopisových fondov k 16. 9. 2016

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.Dexia Bonds Emerging Markets
5,62
2.Pioneer Funds - U.S. High Yield
5,06
3.Pioneer Funds - U.S. High Yield Corp. Bond-Hedge
4,69
4.Pioneer Funds - Global High Yield
4,68
5. - 6.ING (L) Renta Global High Yield
4,66
5. - 6.KBC Bonds Emerging Markets
4,66
7.Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
4,56
8.KBC - Renta Sterlingrenta
3,93
9.SPORO Privátny fond pravidelných výnosov, o.p.f.
3,80
10.ESPA Bond Emerging-Markets
3,75
11.Raiffeisen Europa High Yield
3,43
12.Pioneer - Emerging Markets Bonds
3,28
13.Pioneer Funds - EURO HIGH YIELD
3,05
14.AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový
3,01
15.Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds
2,92
16.SPORO Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f.
2,88
17.Raiffeisen EmergingMarkets Rent
2,84
18.Raiffeisen EuroVision Rent
2,76
19.ESPA Bond Danubia
2,71
20.VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond
2,68
21.KBC - Renta Forintrenta
2,66
22.Pioneer Funds Strategic Income
2,59
23.Pioneer Euro Corporate Bond
2,37
24.Pioneer Funds Euro Strategic Bond
2,36
25.WIOF CIS Bond - Trieda A
2,34
26.Pioneer Funds Strategic Income-currency hedged
2,27
27.KBC Bonds Emerging Europe
2,20
28. - 30.Bond Dynamic
2,16
28. - 30.Raiffeisen Euro-Corporates
2,16
28. - 30.WIOF CIS Bond - Trieda B
2,16
31.IAD - 1. PF Slnko, o.p.f.
2,13
32.KBC Bonds Corporates Euro
2,10
33.IAD - EURO Cash
2,04
34.KBC - Renta Long EUR
2,01
35.PARVEST Euro Corporate Bond
2,00
36.GIS Euro Corporate Bonds
1,88
37.ING (L) Renta Fund World
1,82
38.Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year
1,81
39.Pioneer Funds - Euro Agregate Bond
1,68
40.ESPA Bond Euro - Corporate
1,66
41.PARVEST Euro Inflation-linked Bond
1,65
42.Dexia Bonds Euro
1,56
43.Pioneer Funds - Global Aggregate Bond
1,54
44.Pioneer Funds - U.S. Dollar Agregate Bond
1,52
45.Pioneer Funds Euro Bond
1,45
46.AXA CEE Dluhopisový fond
1,44
47.KBC - Renta Slovakrenta
1,43
48. - 49.AFCE - Príjmový dlhopisový
1,41
48. - 49.KBC - Renta ZLOTYRENTA
1,41
50.Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds
1,39
51.ING - Slovenský dlhopisový fond
1,29
52.Sporo - Eurový dlhopisový fond
1,27
53.KBC - Renta Medium EUR
1,16
54.PARVEST Euro Bond
1,14
55.Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds
1,13
56.PARVEST Euro Government Bond
1,10
57.KBC - Renta EMU
1,06
58.ING (L) Renta Fund Euro
1,05
59. - 60.ING - Renta Fund Dollar
0,98
59. - 60.KBC - Renta Eurorenta
0,98
61.KBC - Renta Czechrenta
0,85
62.Pioneer Funds - Absolute Return Control
0,79
63.AXA Eurobond
0,58
64. - 65.Pioneer Funds - Euro Corporate Short Term
0,55
64. - 65.TAM - Euro dlhopisový plus fond
0,55
66.IAD - Český konzervativní
0,54
67.ČSOB dlhopisový eurový
0,51
68.ESPA Cash Dollar
0,36
69.Dexia Bonds International
0,33
70.ESPA Cash Euro - Plus
0,18
71.PARVEST Euro Short Term Bond
0,14
72.KBC - Renta Short EUR
0,08
73.Dexia Bonds USD
0,04
74.Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 Year
0,03
75.Raiffeisen Dollar Liquid-Bonds
0,02
76.KBC Bonds High Interest
-0,01
77.ING - Renta Fund Euromix
-0,21
78.KBC - Renta Canarenta
-0,50
79.KBC - Renta AUD-Renta
-0,52
80.KBC - Renta Dollarenta
-0,71
81.KBC Bonds Europe Ex EMU
-1,14
82.KBC - Renta Swissrenta
-1,61
83.Pioneer Funds – Emerging Markets Corporate Bond 2016
-2,57
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond Pioneer Funds - Global Aggregate Bond