Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Dlhopisových fondov k 18. 7. 2014

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
5,42
2.KBC - Renta Forintrenta
5,36
3.ING (L) Renta Fund World
5,18
4.Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds
5,15
5.KBC Bonds Emerging Europe
4,77
6.ESPA Bond Danubia
4,54
7.Raiffeisen EuroVision Rent
4,43
8.Pioneer - Emerging Markets Bonds
4,37
9.KBC Bonds Emerging Markets
4,31
10.KBC - Renta Long EUR
4,26
11.KBC Bonds High Interest
4,25
12.VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond
4,19
13.Dexia Bonds Emerging Markets
3,98
14.KBC Bonds Europe Ex EMU
3,86
15.KBC - Renta ZLOTYRENTA
3,72
16.Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year
3,63
17.KBC - Renta AUD-Renta
3,54
18.ESPA Bond Emerging-Markets
3,53
19.Raiffeisen EmergingMarkets Rent
3,26
20.KBC - Renta Medium EUR
3,25
21.PARVEST Euro Inflation-linked Bond
3,03
22.Pioneer Funds - Global Aggregate Bond
2,99
23.Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds
2,94
24.KBC - Renta EMU
2,78
25.KBC - Renta Eurorenta
2,72
26.PARVEST Euro Government Bond
2,62
27.Pioneer Funds Euro Bond
2,56
28.Pioneer Funds Euro Strategic Bond
2,50
29.ING (L) Renta Fund Euro
2,48
30. - 31.AXA CEE Dluhopisový fond
2,46
30. - 31.KBC Bonds Corporates Euro
2,46
32.KBC - Renta Swissrenta
2,41
33.ESPA Cash Emerging - Markets
2,30
34.KBC - Renta Slovakrenta
2,29
35. - 36.KBC - Renta Czechrenta
2,28
35. - 36.Pioneer Funds - Global High Yield
2,28
37.Pioneer Funds - Euro Agregate Bond
2,24
38.PARVEST Euro Corporate Bond
2,17
39.Pioneer Funds – Emerging Markets Corporate Bond 2016
2,15
40.Dexia Bonds Euro
2,12
41.Raiffeisen Euro-Corporates
2,10
42.PARVEST Euro Bond
2,09
43.Allianz Bond Dynamic
2,06
44.ESPA Bond Euro - Corporate
2,04
45.GIS Euro Corporate Bonds
1,92
46.KBC - Renta Canarenta
1,83
47. - 48.ČP INVEST Fond korporátních dlhopisů
1,81
47. - 48.Pioneer Euro Corporate Bond
1,81
49. - 50.AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový
1,64
49. - 50.Pioneer Funds - U.S. High Yield Corp. Bond-Hedge
1,64
51.Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds
1,62
52. - 53.ING - Renta Fund Dollar
1,61
52. - 53.Raiffeisen Europa High Yield
1,61
54.Dexia Bonds International
1,59
55.Generali PPF Fond korporátních dluhopisů
1,58
56. - 57.Pioneer Funds - EURO HIGH YIELD
1,57
56. - 57.Pioneer Funds - U.S. High Yield
1,57
58.ING - Renta Fund Euromix
1,53
59. - 60.Pioneer Funds Strategic Income-currency hedged
1,50
59. - 60.Pioneer Funds Strategic Income
1,50
61.ČSOB dlhopisový eurový
1,36
62.KBC - Renta Dollarenta
1,29
63.Pioneer Funds - U.S. Dollar Agregate Bond
1,26
64.Dexia Bonds USD
1,21
65.KBC - Renta Sterlingrenta
1,13
66.ING (L) Renta Global High Yield
0,99
67.Sporo - Eurový dlhopisový fond
0,95
68.SPORO Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f.
0,76
69.Generali PPF Fond peněžního trhu
0,73
70.TAM - Euro dlhopisový plus fond
0,72
71.ESPA Cash Euro - Plus
0,67
72.AFCE - Príjmový dlhopisový
0,62
73.KBC - Renta Short EUR
0,54
74.SPORO Privátny fond pravidelných výnosov, o.p.f.
0,52
75.AXA Eurobond
0,50
76. - 77.ČP INVEST Fond peněžního trhu
0,44
76. - 77.IAD - 1. PF Slnko, o.p.f.
0,44
78.PARVEST Euro Short Term Bond
0,42
79.Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 Year
0,32
80.AFCE - Český konzervativní, o.p.f.
0,25
81.AFCE - Korunový peňažný
0,04
82.ESPA Cash Dollar
0,02
83.Raiffeisen Dollar Liquid-Bonds
-0,02
84.Pioneer Funds - Euro Corporate Short Term
-0,12
85.WIOF CIS Bond - Trieda A
-0,35
86.WIOF CIS Bond - Trieda B
-0,54
87.Pioneer Funds - Absolute Return Control
-0,79
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond Pioneer Funds - Global Aggregate Bond