Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Fondov peňažného trhu k 23. 1. 2015

Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond PIA - Euro Cash (výnosový)