Odkupy pre kategóriu Dlhopisových fondov(za minulý týždeň) k 28. 8. 2015

PoradieRebrícekOdkup (€)
1.Sporo - Eurový dlhopisový fond
1 504 758
2.TAM - Euro dlhopisový plus fond
1 074 986
3.Pioneer Funds Euro Strategic Bond
325 558
4.Pioneer Funds - Euro Agregate Bond
223 977
5.KBC Bonds Corporates Euro
194 084
6.KBC - Renta Short EUR
154 897
7.Pioneer Funds Strategic Income-currency hedged
124 180
8.VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond
124 140
9.Pioneer Funds - Euro Corporate Short Term
117 367
10.Pioneer Funds Euro Bond
93 107
11.KBC - Renta Eurorenta
42 031
12.Pioneer - Emerging Markets Bonds
40 452
13.AXA Eurobond
40 072
14.Generali PPF Fond peněžního trhu
39 516
15.Generali PPF Fond korporátních dluhopisů
37 768
16.KBC - Renta Long EUR
37 309
17.Pioneer Funds - Global High Yield
24 280
18.KBC Bonds High Interest
22 503
19.IAD - EURO Cash
21 914
20.Pioneer Funds - EURO HIGH YIELD
20 199
21.Pioneer Funds - U.S. High Yield
11 887
22.KBC - Renta Czechrenta
11 136
23.KBC - Renta Medium EUR
9 347
24.ESPA Bond Emerging-Markets
8 719
25.AFCE - Príjmový dlhopisový
6 898
26.ČP INVEST Fond korporátních dlhopisů
4 040
27.WIOF CIS Bond - Trieda B
3 049
28.AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový
2 717
29.ESPA Bond Danubia
1 975
30.ESPA Bond Euro - Corporate
1 788
31.ESPA Cash Dollar
1 768
32.Pioneer Euro Corporate Bond
1 631
33.Pioneer Funds Strategic Income
1 291
34.AXA CEE Dluhopisový fond
896
35.Generali PPF Corporate Bonds Fund - Class B
501
36.Generali PPF Emerging Europe Bond Fund
182
37.IAD - 1. PF Slnko, o.p.f.
103
38. - 90.Bond Dynamic
0
38. - 90.ČP INVEST Fond peněžního trhu
0
38. - 90.ČSOB dlhopisový eurový
0
38. - 90.Dexia Bonds Emerging Markets
0
38. - 90.Dexia Bonds Euro
0
38. - 90.Dexia Bonds International
0
38. - 90.Dexia Bonds USD
0
38. - 90.ESPA Cash Emerging - Markets
0
38. - 90.ESPA Cash Euro - Plus
0
38. - 90.GIS Euro Corporate Bonds
0
38. - 90.IAD - Český konzervativní
0
38. - 90.ING - Slovenský dlhopisový fond
0
38. - 90.ING - Renta Fund Dollar
0
38. - 90.ING - Renta Fund Euromix
0
38. - 90.ING (L) Renta Fund Euro
0
38. - 90.ING (L) Renta Fund World
0
38. - 90.ING (L) Renta Global High Yield
0
38. - 90.KBC - Renta AUD-Renta
0
38. - 90.KBC - Renta Canarenta
0
38. - 90.KBC - Renta Dollarenta
0
38. - 90.KBC - Renta EMU
0
38. - 90.KBC - Renta Forintrenta
0
38. - 90.KBC - Renta Slovakrenta
0
38. - 90.KBC - Renta Sterlingrenta
0
38. - 90.KBC - Renta Swissrenta
0
38. - 90.KBC - Renta ZLOTYRENTA
0
38. - 90.KBC Bonds Emerging Europe
0
38. - 90.KBC Bonds Emerging Markets
0
38. - 90.KBC Bonds Europe Ex EMU
0
38. - 90.PARVEST Euro Bond
0
38. - 90.PARVEST Euro Corporate Bond
0
38. - 90.PARVEST Euro Government Bond
0
38. - 90.PARVEST Euro Inflation-linked Bond
0
38. - 90.PARVEST Euro Short Term Bond
0
38. - 90.Pioneer Funds - Absolute Return Control
0
38. - 90.Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
0
38. - 90.Pioneer Funds - Global Aggregate Bond
0
38. - 90.Pioneer Funds - U.S. Dollar Agregate Bond
0
38. - 90.Pioneer Funds - U.S. High Yield Corp. Bond-Hedge
0
38. - 90.Pioneer Funds – Emerging Markets Corporate Bond 2016
0
38. - 90.Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 Year
0
38. - 90.Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year
0
38. - 90.Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds
0
38. - 90.Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds
0
38. - 90.Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds
0
38. - 90.Raiffeisen Dollar Liquid-Bonds
0
38. - 90.Raiffeisen EmergingMarkets Rent
0
38. - 90.Raiffeisen Euro-Corporates
0
38. - 90.Raiffeisen Europa High Yield
0
38. - 90.Raiffeisen EuroVision Rent
0
38. - 90.SPORO Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f.
0
38. - 90.SPORO Privátny fond pravidelných výnosov, o.p.f.
0
38. - 90.WIOF CIS Bond - Trieda A
0
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond PARVEST Global Bond