Odkupy pre kategóriu Dlhopisových fondov(za minulý týždeň) k 25. 11. 2016

PoradieRebrícekOdkup (€)
1.TAM - Euro dlhopisový plus fond
1 578 715
2.Sporo - Eurový dlhopisový fond
528 644
3.VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond
118 541
4.IAD - 1. PF Slnko, o.p.f.
75 665
5.Pioneer - Emerging Markets Bonds
73 066
6.Pioneer Funds - Euro Agregate Bond
57 301
7.Pioneer Funds Euro Strategic Bond
53 369
8.ESPA Bond Emerging-Markets
43 152
9.AXA Eurobond
42 170
10.KBC - Renta AUD-Renta
39 373
11.Pioneer Funds - Euro Corporate Short Term
32 822
12.Pioneer Funds Euro Bond
29 383
13.IAD - EURO Cash
25 554
14.KBC - Renta Eurorenta
21 965
15.ESPA Bond Euro - Corporate
17 775
16.Pioneer Funds - Global High Yield
17 688
17.Pioneer Funds Strategic Income
14 165
18.ČSOB dlhopisový eurový
11 720
19.Pioneer Funds - U.S. High Yield
10 242
20.KBC - Renta Medium EUR
7 218
21.Pioneer Euro Corporate Bond
6 338
22.Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
4 984
23.AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový
3 908
24.AXA CEE Dluhopisový fond
2 413
25.Pioneer Funds - U.S. Dollar Agregate Bond
2 347
26.Pioneer Funds - Global Aggregate Bond
2 321
27.KBC Bonds High Interest
2 163
28.KBC - Renta Slovakrenta
2 162
29.KBC - Renta Sterlingrenta
1 172
30.Pioneer Funds - EURO HIGH YIELD
1 152
31.Pioneer Funds Strategic Income-currency hedged
999
32.KBC - Renta Long EUR
931
33.AFCE - Príjmový dlhopisový
758
34.KBC - Renta Swissrenta
499
35.Bond Dynamic
478
36.KBC Bonds Europe Ex EMU
293
37.IAD - Český konzervativní
158
38. - 79.ESPA Bond Danubia
0
38. - 79.ESPA Cash Dollar
0
38. - 79.ESPA Cash Euro - Plus
0
38. - 79.GIS Euro Corporate Bonds
0
38. - 79.ING - Slovenský dlhopisový fond
0
38. - 79.ING - Renta Fund Dollar
0
38. - 79.ING - Renta Fund Euromix
0
38. - 79.ING (L) Renta Fund Euro
0
38. - 79.ING (L) Renta Fund World
0
38. - 79.ING (L) Renta Global High Yield
0
38. - 79.KBC - Renta Canarenta
0
38. - 79.KBC - Renta Czechrenta
0
38. - 79.KBC - Renta Dollarenta
0
38. - 79.KBC - Renta EMU
0
38. - 79.KBC - Renta Forintrenta
0
38. - 79.KBC - Renta Short EUR
0
38. - 79.KBC - Renta ZLOTYRENTA
0
38. - 79.KBC Bonds Corporates Euro
0
38. - 79.KBC Bonds Emerging Europe
0
38. - 79.KBC Bonds Emerging Markets
0
38. - 79.PARVEST Euro Bond
0
38. - 79.PARVEST Euro Corporate Bond
0
38. - 79.PARVEST Euro Government Bond
0
38. - 79.PARVEST Euro Inflation-linked Bond
0
38. - 79.PARVEST Euro Short Term Bond
0
38. - 79.Pioneer Funds - Absolute Return Control
0
38. - 79.Pioneer Funds - U.S. High Yield Corp. Bond-Hedge
0
38. - 79.Pioneer Funds – Emerging Markets Corporate Bond 2016
0
38. - 79.Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 Year
0
38. - 79.Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year
0
38. - 79.Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds
0
38. - 79.Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds
0
38. - 79.Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds
0
38. - 79.Raiffeisen Dollar Liquid-Bonds
0
38. - 79.Raiffeisen EmergingMarkets Rent
0
38. - 79.Raiffeisen Euro-Corporates
0
38. - 79.Raiffeisen Europa High Yield
0
38. - 79.Raiffeisen EuroVision Rent
0
38. - 79.SPORO Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f.
0
38. - 79.SPORO Privátny fond pravidelných výnosov, o.p.f.
0
38. - 79.WIOF CIS Bond - Trieda A
0
38. - 79.WIOF CIS Bond - Trieda B
0
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond PARVEST Global Bond