Odkupy pre kategóriu Dlhopisových fondov(za minulý týždeň) k 22. 7. 2016

PoradieRebrícekOdkup (€)
1.TAM - Euro dlhopisový plus fond
773 726
2.ESPA Bond Emerging-Markets
483 141
3.Sporo - Eurový dlhopisový fond
476 484
4.KBC - Renta ZLOTYRENTA
98 573
5.Pioneer Funds Euro Bond
64 213
6.KBC Bonds High Interest
59 227
7.VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond
53 607
8.Pioneer Funds Euro Strategic Bond
50 779
9.Pioneer Euro Corporate Bond
42 147
10.Pioneer Funds - Euro Agregate Bond
40 170
11.Pioneer Funds - Global High Yield
33 873
12.Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 Year
28 741
13.IAD - EURO Cash
26 484
14.AXA Eurobond
19 054
15.ESPA Bond Danubia
15 851
16.Pioneer Funds - Euro Corporate Short Term
14 510
17.Pioneer Funds - EURO HIGH YIELD
13 713
18.ESPA Bond Euro - Corporate
11 575
19.Pioneer Funds - U.S. High Yield
11 502
20.ČSOB dlhopisový eurový
9 619
21.Pioneer Funds Strategic Income
7 900
22.AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový
6 103
23.AXA CEE Dluhopisový fond
5 878
24.KBC - Renta Eurorenta
5 390
25.KBC Bonds Emerging Markets
5 126
26.AFCE - Príjmový dlhopisový
4 119
27.Pioneer - Emerging Markets Bonds
2 883
28.IAD - 1. PF Slnko, o.p.f.
2 575
29.Pioneer Funds - U.S. High Yield Corp. Bond-Hedge
1 757
30.Bond Dynamic
534
31.KBC - Renta Medium EUR
301
32. - 83.Dexia Bonds Emerging Markets
0
32. - 83.Dexia Bonds Euro
0
32. - 83.Dexia Bonds International
0
32. - 83.Dexia Bonds USD
0
32. - 83.ESPA Cash Dollar
0
32. - 83.ESPA Cash Euro - Plus
0
32. - 83.GIS Euro Corporate Bonds
0
32. - 83.IAD - Český konzervativní
0
32. - 83.ING - Slovenský dlhopisový fond
0
32. - 83.ING - Renta Fund Dollar
0
32. - 83.ING - Renta Fund Euromix
0
32. - 83.ING (L) Renta Fund Euro
0
32. - 83.ING (L) Renta Fund World
0
32. - 83.ING (L) Renta Global High Yield
0
32. - 83.KBC - Renta AUD-Renta
0
32. - 83.KBC - Renta Canarenta
0
32. - 83.KBC - Renta Czechrenta
0
32. - 83.KBC - Renta Dollarenta
0
32. - 83.KBC - Renta EMU
0
32. - 83.KBC - Renta Forintrenta
0
32. - 83.KBC - Renta Long EUR
0
32. - 83.KBC - Renta Short EUR
0
32. - 83.KBC - Renta Slovakrenta
0
32. - 83.KBC - Renta Sterlingrenta
0
32. - 83.KBC - Renta Swissrenta
0
32. - 83.KBC Bonds Corporates Euro
0
32. - 83.KBC Bonds Emerging Europe
0
32. - 83.KBC Bonds Europe Ex EMU
0
32. - 83.PARVEST Euro Bond
0
32. - 83.PARVEST Euro Corporate Bond
0
32. - 83.PARVEST Euro Government Bond
0
32. - 83.PARVEST Euro Inflation-linked Bond
0
32. - 83.PARVEST Euro Short Term Bond
0
32. - 83.Pioneer Funds - Absolute Return Control
0
32. - 83.Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
0
32. - 83.Pioneer Funds - Global Aggregate Bond
0
32. - 83.Pioneer Funds - U.S. Dollar Agregate Bond
0
32. - 83.Pioneer Funds – Emerging Markets Corporate Bond 2016
0
32. - 83.Pioneer Funds Strategic Income-currency hedged
0
32. - 83.Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year
0
32. - 83.Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds
0
32. - 83.Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds
0
32. - 83.Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds
0
32. - 83.Raiffeisen Dollar Liquid-Bonds
0
32. - 83.Raiffeisen EmergingMarkets Rent
0
32. - 83.Raiffeisen Euro-Corporates
0
32. - 83.Raiffeisen Europa High Yield
0
32. - 83.Raiffeisen EuroVision Rent
0
32. - 83.SPORO Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f.
0
32. - 83.SPORO Privátny fond pravidelných výnosov, o.p.f.
0
32. - 83.WIOF CIS Bond - Trieda A
0
32. - 83.WIOF CIS Bond - Trieda B
0
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond PARVEST Global Bond