Odkupy pre kategóriu Dlhopisových fondov(za minulý týždeň) k 10. 10. 2014

PoradieRebrícekOdkup (€)
1.Sporo - Eurový dlhopisový fond
682 559 990
2.TAM - Euro dlhopisový plus fond
640 950 240
3.VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond
223 880 270
4.KBC Bonds Emerging Markets
126 316 000
5.KBC Bonds High Interest
118 852 000
6.AXA Eurobond
73 356 000
7.Generali PPF Fond peněžního trhu
34 144 000
8.Pioneer Funds - Euro Agregate Bond
32 499 690
9.ESPA Bond Danubia
29 157 210
10.AFCE - Korunový peňažný
25 683 300
11.KBC Bonds Emerging Europe
20 251 000
12.ČSOB dlhopisový eurový
18 698 000
13.Generali PPF Fond korporátních dluhopisů
18 433 430
14.Pioneer Funds Euro Strategic Bond
16 501 190
15.AFCE - Príjmový dlhopisový
10 269 390
16.AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový
9 620 670
17.Pioneer Funds Euro Bond
7 197 760
18.KBC - Renta Czechrenta
4 783 000
19.Pioneer Funds - Euro Corporate Short Term
4 214 730
20.KBC - Renta Sterlingrenta
4 109 000
21.ČP INVEST Fond korporátních dlhopisů
3 138 470
22.AXA CEE Dluhopisový fond
2 424 000
23.KBC - Renta Medium EUR
2 322 000
24.KBC - Renta Eurorenta
2 249 000
25.KBC - Renta Dollarenta
1 457 000
26.ČP INVEST Fond peněžního trhu
742 950
27.Pioneer - Emerging Markets Bonds
685 200
28.Pioneer Funds - EURO HIGH YIELD
680 750
29.WIOF CIS Bond - Trieda A
647 820
30.KBC - Renta Slovakrenta
307 000
31.IAD - 1. PF Slnko, o.p.f.
66 380
32. - 87.AFCE - Český konzervativní, o.p.f.
0
32. - 87.Allianz Bond Dynamic
0
32. - 87.Dexia Bonds Emerging Markets
0
32. - 87.Dexia Bonds Euro
0
32. - 87.Dexia Bonds International
0
32. - 87.Dexia Bonds USD
0
32. - 87.ESPA Bond Emerging-Markets
0
32. - 87.ESPA Bond Euro - Corporate
0
32. - 87.ESPA Cash Dollar
0
32. - 87.ESPA Cash Emerging - Markets
0
32. - 87.ESPA Cash Euro - Plus
0
32. - 87.GIS Euro Corporate Bonds
0
32. - 87.ING - Renta Fund Dollar
0
32. - 87.ING - Renta Fund Euromix
0
32. - 87.ING (L) Renta Fund Euro
0
32. - 87.ING (L) Renta Fund World
0
32. - 87.ING (L) Renta Global High Yield
0
32. - 87.KBC - Renta AUD-Renta
0
32. - 87.KBC - Renta Canarenta
0
32. - 87.KBC - Renta EMU
0
32. - 87.KBC - Renta Forintrenta
0
32. - 87.KBC - Renta Long EUR
0
32. - 87.KBC - Renta Short EUR
0
32. - 87.KBC - Renta Swissrenta
0
32. - 87.KBC - Renta ZLOTYRENTA
0
32. - 87.KBC Bonds Corporates Euro
0
32. - 87.KBC Bonds Europe Ex EMU
0
32. - 87.PARVEST Euro Bond
0
32. - 87.PARVEST Euro Corporate Bond
0
32. - 87.PARVEST Euro Government Bond
0
32. - 87.PARVEST Euro Inflation-linked Bond
0
32. - 87.PARVEST Euro Short Term Bond
0
32. - 87.Pioneer Euro Corporate Bond
0
32. - 87.Pioneer Funds - Absolute Return Control
0
32. - 87.Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
0
32. - 87.Pioneer Funds - Global Aggregate Bond
0
32. - 87.Pioneer Funds - Global High Yield
0
32. - 87.Pioneer Funds - U.S. Dollar Agregate Bond
0
32. - 87.Pioneer Funds - U.S. High Yield
0
32. - 87.Pioneer Funds - U.S. High Yield Corp. Bond-Hedge
0
32. - 87.Pioneer Funds – Emerging Markets Corporate Bond 2016
0
32. - 87.Pioneer Funds Strategic Income-currency hedged
0
32. - 87.Pioneer Funds Strategic Income
0
32. - 87.Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 Year
0
32. - 87.Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year
0
32. - 87.Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds
0
32. - 87.Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds
0
32. - 87.Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds
0
32. - 87.Raiffeisen Dollar Liquid-Bonds
0
32. - 87.Raiffeisen EmergingMarkets Rent
0
32. - 87.Raiffeisen Euro-Corporates
0
32. - 87.Raiffeisen Europa High Yield
0
32. - 87.Raiffeisen EuroVision Rent
0
32. - 87.SPORO Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f.
0
32. - 87.SPORO Privátny fond pravidelných výnosov, o.p.f.
0
32. - 87.WIOF CIS Bond - Trieda B
0
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond PARVEST Global Bond