Odkupy pre kategóriu Dlhopisových fondov(za minulý týždeň) k 26. 9. 2014

PoradieRebrícekOdkup (€)
1.Sporo - Eurový dlhopisový fond
569 915 840
2.TAM - Euro dlhopisový plus fond
380 361 420
3.KBC Bonds Emerging Markets
183 716 000
4.AXA Eurobond
118 682 000
5.VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond
115 472 920
6.Generali PPF Fond korporátních dluhopisů
54 513 100
7.AFCE - Korunový peňažný
29 308 860
8.Generali PPF Fond peněžního trhu
23 531 210
9.Pioneer Funds Euro Strategic Bond
19 123 040
10.AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový
15 600 370
11.Pioneer Funds Euro Bond
11 068 660
12.Pioneer Funds - Euro Agregate Bond
9 544 250
13.Pioneer - Emerging Markets Bonds
9 234 490
14.ESPA Bond Euro - Corporate
8 552 620
15.Pioneer Funds - Euro Corporate Short Term
7 423 570
16.Pioneer Funds Strategic Income-currency hedged
7 033 320
17.ESPA Cash Euro - Plus
4 177 440
18.ČSOB dlhopisový eurový
4 125 000
19.KBC - Renta Eurorenta
3 854 000
20.ČP INVEST Fond korporátních dlhopisů
3 625 370
21.Pioneer Funds - Global Aggregate Bond
3 095 910
22.Pioneer Funds - Global High Yield
2 618 340
23.WIOF CIS Bond - Trieda A
1 795 640
24.AFCE - Príjmový dlhopisový
1 095 830
25.IAD - 1. PF Slnko, o.p.f.
1 095 290
26.AXA CEE Dluhopisový fond
1 006 000
27.KBC - Renta Long EUR
913 000
28.Pioneer Funds - EURO HIGH YIELD
563 620
29.Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year
107 700
30.ČP INVEST Fond peněžního trhu
60 410
31. - 87.AFCE - Český konzervativní, o.p.f.
0
31. - 87.Allianz Bond Dynamic
0
31. - 87.Dexia Bonds Emerging Markets
0
31. - 87.Dexia Bonds Euro
0
31. - 87.Dexia Bonds International
0
31. - 87.Dexia Bonds USD
0
31. - 87.ESPA Bond Danubia
0
31. - 87.ESPA Bond Emerging-Markets
0
31. - 87.ESPA Cash Dollar
0
31. - 87.ESPA Cash Emerging - Markets
0
31. - 87.GIS Euro Corporate Bonds
0
31. - 87.ING - Renta Fund Dollar
0
31. - 87.ING - Renta Fund Euromix
0
31. - 87.ING (L) Renta Fund Euro
0
31. - 87.ING (L) Renta Fund World
0
31. - 87.ING (L) Renta Global High Yield
0
31. - 87.KBC - Renta AUD-Renta
0
31. - 87.KBC - Renta Canarenta
0
31. - 87.KBC - Renta Czechrenta
0
31. - 87.KBC - Renta Dollarenta
0
31. - 87.KBC - Renta EMU
0
31. - 87.KBC - Renta Forintrenta
0
31. - 87.KBC - Renta Medium EUR
0
31. - 87.KBC - Renta Short EUR
0
31. - 87.KBC - Renta Slovakrenta
0
31. - 87.KBC - Renta Sterlingrenta
0
31. - 87.KBC - Renta Swissrenta
0
31. - 87.KBC - Renta ZLOTYRENTA
0
31. - 87.KBC Bonds Corporates Euro
0
31. - 87.KBC Bonds Emerging Europe
0
31. - 87.KBC Bonds Europe Ex EMU
0
31. - 87.KBC Bonds High Interest
0
31. - 87.PARVEST Euro Bond
0
31. - 87.PARVEST Euro Corporate Bond
0
31. - 87.PARVEST Euro Government Bond
0
31. - 87.PARVEST Euro Inflation-linked Bond
0
31. - 87.PARVEST Euro Short Term Bond
0
31. - 87.Pioneer Euro Corporate Bond
0
31. - 87.Pioneer Funds - Absolute Return Control
0
31. - 87.Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
0
31. - 87.Pioneer Funds - U.S. Dollar Agregate Bond
0
31. - 87.Pioneer Funds - U.S. High Yield
0
31. - 87.Pioneer Funds - U.S. High Yield Corp. Bond-Hedge
0
31. - 87.Pioneer Funds – Emerging Markets Corporate Bond 2016
0
31. - 87.Pioneer Funds Strategic Income
0
31. - 87.Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 Year
0
31. - 87.Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds
0
31. - 87.Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds
0
31. - 87.Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds
0
31. - 87.Raiffeisen Dollar Liquid-Bonds
0
31. - 87.Raiffeisen EmergingMarkets Rent
0
31. - 87.Raiffeisen Euro-Corporates
0
31. - 87.Raiffeisen Europa High Yield
0
31. - 87.Raiffeisen EuroVision Rent
0
31. - 87.SPORO Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f.
0
31. - 87.SPORO Privátny fond pravidelných výnosov, o.p.f.
0
31. - 87.WIOF CIS Bond - Trieda B
0
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond PARVEST Global Bond