Odkupy pre kategóriu Dlhopisových fondov(za minulý týždeň) k 22. 5. 2015

PoradieRebrícekOdkup (€)
1.Sporo - Eurový dlhopisový fond
3 008 652
2.TAM - Euro dlhopisový plus fond
2 469 023
3.Pioneer Funds Euro Strategic Bond
203 323
4.Pioneer Funds Euro Bond
134 077
5.KBC - Renta Long EUR
90 107
6.KBC - Renta Eurorenta
84 702
7.Generali PPF Fond peněžního trhu
77 933
8.VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond
70 713
9.KBC Bonds Emerging Europe
61 848
10.ESPA Bond Euro - Corporate
60 369
11.Pioneer Funds - Euro Agregate Bond
48 819
12.KBC - Renta AUD-Renta
46 867
13.KBC - Renta Czechrenta
42 817
14.KBC Bonds High Interest
34 431
15.AXA Eurobond
31 476
16.KBC - Renta Medium EUR
26 742
17.Pioneer Funds - Euro Corporate Short Term
25 438
18.ČSOB dlhopisový eurový
24 061
19.AFCE - Korunový peňažný
21 655
20.Generali PPF Fond korporátních dluhopisů
14 338
21.KBC - Renta Slovakrenta
12 008
22.Pioneer Euro Corporate Bond
10 866
23.AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový
9 300
24.ESPA Bond Danubia
9 254
25.Pioneer Funds Strategic Income-currency hedged
9 026
26.KBC - Renta Dollarenta
9 009
27.Pioneer Funds - EURO HIGH YIELD
3 430
28.Pioneer - Emerging Markets Bonds
2 487
29.ČP INVEST Fond korporátních dlhopisů
1 733
30.SPORO Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f.
801
31.WIOF CIS Bond - Trieda B
789
32.AXA CEE Dluhopisový fond
599
33.IAD - 1. PF Slnko, o.p.f.
598
34.AFCE - Príjmový dlhopisový
330
35.ČP INVEST Fond peněžního trhu
282
36.Pioneer Funds - Global High Yield
155
37.Pioneer Funds Strategic Income
73
38.Generali PPF Corporate Bonds Fund - Class B
22
39. - 90.AFCE - Český konzervativní, o.p.f.
0
39. - 90.Allianz Bond Dynamic
0
39. - 90.Dexia Bonds Emerging Markets
0
39. - 90.Dexia Bonds Euro
0
39. - 90.Dexia Bonds International
0
39. - 90.Dexia Bonds USD
0
39. - 90.ESPA Bond Emerging-Markets
0
39. - 90.ESPA Cash Dollar
0
39. - 90.ESPA Cash Emerging - Markets
0
39. - 90.ESPA Cash Euro - Plus
0
39. - 90.Generali PPF Emerging Europe Bond Fund
0
39. - 90.GIS Euro Corporate Bonds
0
39. - 90.ING - Slovenský dlhopisový fond
0
39. - 90.ING - Renta Fund Dollar
0
39. - 90.ING - Renta Fund Euromix
0
39. - 90.ING (L) Renta Fund Euro
0
39. - 90.ING (L) Renta Fund World
0
39. - 90.ING (L) Renta Global High Yield
0
39. - 90.KBC - Renta Canarenta
0
39. - 90.KBC - Renta EMU
0
39. - 90.KBC - Renta Forintrenta
0
39. - 90.KBC - Renta Short EUR
0
39. - 90.KBC - Renta Sterlingrenta
0
39. - 90.KBC - Renta Swissrenta
0
39. - 90.KBC - Renta ZLOTYRENTA
0
39. - 90.KBC Bonds Corporates Euro
0
39. - 90.KBC Bonds Emerging Markets
0
39. - 90.KBC Bonds Europe Ex EMU
0
39. - 90.PARVEST Euro Bond
0
39. - 90.PARVEST Euro Corporate Bond
0
39. - 90.PARVEST Euro Government Bond
0
39. - 90.PARVEST Euro Inflation-linked Bond
0
39. - 90.PARVEST Euro Short Term Bond
0
39. - 90.Pioneer Funds - Absolute Return Control
0
39. - 90.Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
0
39. - 90.Pioneer Funds - Global Aggregate Bond
0
39. - 90.Pioneer Funds - U.S. Dollar Agregate Bond
0
39. - 90.Pioneer Funds - U.S. High Yield
0
39. - 90.Pioneer Funds - U.S. High Yield Corp. Bond-Hedge
0
39. - 90.Pioneer Funds – Emerging Markets Corporate Bond 2016
0
39. - 90.Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 Year
0
39. - 90.Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year
0
39. - 90.Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds
0
39. - 90.Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds
0
39. - 90.Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds
0
39. - 90.Raiffeisen Dollar Liquid-Bonds
0
39. - 90.Raiffeisen EmergingMarkets Rent
0
39. - 90.Raiffeisen Euro-Corporates
0
39. - 90.Raiffeisen Europa High Yield
0
39. - 90.Raiffeisen EuroVision Rent
0
39. - 90.SPORO Privátny fond pravidelných výnosov, o.p.f.
0
39. - 90.WIOF CIS Bond - Trieda A
0
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond PARVEST Global Bond