Odkupy pre kategóriu Dlhopisových fondov(za minulý týždeň) k 22. 8. 2014

PoradieRebrícekOdkup (€)
1.Sporo - Eurový dlhopisový fond
743 534 780
2.ESPA Bond Danubia
735 332 730
3.TAM - Euro dlhopisový plus fond
488 086 250
4.VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond
349 714 140
5.Allianz Bond Dynamic
262 771 280
6.Pioneer Funds - Euro Agregate Bond
81 416 710
7.Pioneer Funds - EURO HIGH YIELD
60 706 500
8.Pioneer Funds Euro Bond
58 172 590
9.ESPA Bond Euro - Corporate
57 485 770
10.KBC Bonds Emerging Europe
41 549 000
11.Generali PPF Fond peněžního trhu
39 036 670
12.AFCE - Korunový peňažný
26 518 030
13.Pioneer Funds - Euro Corporate Short Term
17 479 760
14.AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový
13 043 820
15.Generali PPF Fond korporátních dluhopisů
11 488 300
16.KBC - Renta ZLOTYRENTA
10 709 000
17.KBC - Renta Forintrenta
10 539 000
18.AXA Eurobond
8 512 000
19.ČP INVEST Fond korporátních dlhopisů
7 242 980
20.ČSOB dlhopisový eurový
6 229 000
21.WIOF CIS Bond - Trieda A
5 514 770
22.IAD - 1. PF Slnko, o.p.f.
5 121 380
23.Pioneer Funds Euro Strategic Bond
5 086 960
24.AFCE - Príjmový dlhopisový
4 739 650
25.Pioneer Euro Corporate Bond
3 796 290
26.KBC - Renta Slovakrenta
2 019 000
27.WIOF CIS Bond - Trieda B
1 623 260
28.AXA CEE Dluhopisový fond
1 114 000
29. - 87.AFCE - Český konzervativní, o.p.f.
0
29. - 87.ČP INVEST Fond peněžního trhu
0
29. - 87.Dexia Bonds Emerging Markets
0
29. - 87.Dexia Bonds Euro
0
29. - 87.Dexia Bonds International
0
29. - 87.Dexia Bonds USD
0
29. - 87.ESPA Bond Emerging-Markets
0
29. - 87.ESPA Cash Dollar
0
29. - 87.ESPA Cash Emerging - Markets
0
29. - 87.ESPA Cash Euro - Plus
0
29. - 87.GIS Euro Corporate Bonds
0
29. - 87.ING - Renta Fund Dollar
0
29. - 87.ING - Renta Fund Euromix
0
29. - 87.ING (L) Renta Fund Euro
0
29. - 87.ING (L) Renta Fund World
0
29. - 87.ING (L) Renta Global High Yield
0
29. - 87.KBC - Renta AUD-Renta
0
29. - 87.KBC - Renta Canarenta
0
29. - 87.KBC - Renta Czechrenta
0
29. - 87.KBC - Renta Dollarenta
0
29. - 87.KBC - Renta EMU
0
29. - 87.KBC - Renta Eurorenta
0
29. - 87.KBC - Renta Long EUR
0
29. - 87.KBC - Renta Medium EUR
0
29. - 87.KBC - Renta Short EUR
0
29. - 87.KBC - Renta Sterlingrenta
0
29. - 87.KBC - Renta Swissrenta
0
29. - 87.KBC Bonds Corporates Euro
0
29. - 87.KBC Bonds Emerging Markets
0
29. - 87.KBC Bonds Europe Ex EMU
0
29. - 87.KBC Bonds High Interest
0
29. - 87.PARVEST Euro Bond
0
29. - 87.PARVEST Euro Corporate Bond
0
29. - 87.PARVEST Euro Government Bond
0
29. - 87.PARVEST Euro Inflation-linked Bond
0
29. - 87.PARVEST Euro Short Term Bond
0
29. - 87.Pioneer - Emerging Markets Bonds
0
29. - 87.Pioneer Funds - Absolute Return Control
0
29. - 87.Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
0
29. - 87.Pioneer Funds - Global Aggregate Bond
0
29. - 87.Pioneer Funds - Global High Yield
0
29. - 87.Pioneer Funds - U.S. Dollar Agregate Bond
0
29. - 87.Pioneer Funds - U.S. High Yield
0
29. - 87.Pioneer Funds - U.S. High Yield Corp. Bond-Hedge
0
29. - 87.Pioneer Funds – Emerging Markets Corporate Bond 2016
0
29. - 87.Pioneer Funds Strategic Income-currency hedged
0
29. - 87.Pioneer Funds Strategic Income
0
29. - 87.Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 Year
0
29. - 87.Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year
0
29. - 87.Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds
0
29. - 87.Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds
0
29. - 87.Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds
0
29. - 87.Raiffeisen Dollar Liquid-Bonds
0
29. - 87.Raiffeisen EmergingMarkets Rent
0
29. - 87.Raiffeisen Euro-Corporates
0
29. - 87.Raiffeisen Europa High Yield
0
29. - 87.Raiffeisen EuroVision Rent
0
29. - 87.SPORO Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f.
0
29. - 87.SPORO Privátny fond pravidelných výnosov, o.p.f.
0
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond PARVEST Global Bond