Odkupy pre kategóriu Dlhopisových fondov(za minulý týždeň) k 11. 4. 2014

PoradieRebríčekOdkup (€)
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond PARVEST Global Bond