Optimal (OFIADOPT)

Ročná výkonnosť: 8,74 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.3.2017
podielový list:
0,0367 EUR 
vlastné imanie:
3 743 096 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.KPMG
Filozofia fondu

Podielový fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú vyvážený pomer medzi investíciami do akcií a dlhopisov za účelom dosiahnutia nadpriemerných výnosov pri akceptovateľnej miere rizika, pričom minimálna doporučená doba investovania je 3 - 5 rokov. Správcovská spoločnosť investuje peniaze od podielnikov zhromaždené vo fonde v optimálnom pomere predovšetkým do dlhopisov spoločností, ako aj štátnych dlhopisov a akcií vydávaných bonitnými domácimi a zahraničnými spoločnosťami.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešaný 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,955 
Výkonnosť k 17.3.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,56>-0,11
Mesiac1,54>0,24
Tri mesiace3,40>-2,64
Šesť mesiacov8,06>-3,10
Rok8,74>-2,03
Tri roky6,68>0,68
Tri roky (p.a.)2,18>0,01
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20070,03730. marca 2007
20060,01331. marca 2006
20050,0041. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 597,23 ( 53,02 €) 2 229,72 ( 74,01 €)
Odkupy 2 799,42 ( 92,92 €) 4 088,68 ( 135,72 €)
Čisté predaje- 1 202,19 (- 39,91 €)- 1 858,96 (- 61,71 €)
Poplatky
Vstupný 2,99 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,89 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia20 € (603 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností