KBC - Renta EMU (OFKBCRENEMU)

Ročná výkonnosť: -2,00 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 24.3.2017
podielový list:
641,9100 EUR 
vlastné imanie:
1 196 560 EUR
Správca / člen SASS
ČSOB Asset Management
DepozitárAudítor
Filozofia fondu

Portfólio podfondu je investované do prevoditeľných cenných papierov, predovšetkým do dlhopisov v Euro

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisový 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,457 
Výkonnosť k 24.3.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,52>0,22
Mesiac-0,14<0,30
Tri mesiace-1,58<-0,66
Šesť mesiacov-4,05<-1,09
Rok-2,00<0,67
Tri roky9,05>4,59
Tri roky (p.a.)2,93>1,42
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 676,96 ( 22,47 €)
Odkupy 0,00 ( 0,00 €) 29 421,10 ( 976,60 €)
Čisté predaje 0,00 ( 0,00 €)- 28 744,13 (- 954,13 €)
Poplatky
Vstupný 1,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,72 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností