KBC - Renta Dollarenta (OFKBCRD)

Ročná výkonnosť: -1,65 %
 
Zobraziť v EUR 
Aktuálne hodnoty k dátumu 24.3.2017
podielový list:
1 103,9200 USD
(30 779 Sk) 
vlastné imanie:
47 328 379 USD
(1 319 587 918 Sk)
Správca / člen SASS
ČSOB Asset Management
DepozitárAudítor
Filozofia fondu

Portfólio tohto fondu je tvorené hlavne americkými obligáciami, ale fond môže investovať tiež do inštrumentov peňažného trhu a časť portfólia môže držať v hotovosti. Väčšina obligácií patrí do kategórie likvidných na trhu. Modifikovaná durácia sa nastavuje podľa očakávaného vývoja úrokových sadzieb USD.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie500 USDlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,5511. marca 1996rastový
Výkonnosť k 24.3.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,55>0,22
Mesiac0,11<0,30
Tri mesiace1,26>-0,66
Šesť mesiacov-3,45<-1,09
Rok-1,65<0,67
Tri roky4,41<4,59
Tri roky (p.a.)1,45>1,42
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 1 262,42 ( 41,90 €)
Odkupy 0,00 ( 0,00 €) 269 726,66 ( 8 953,28 €)
Čisté predaje 0,00 ( 0,00 €)- 268 464,24 (- 8 911,38 €)
Poplatky
Vstupný 1,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupPaušálny poplatok pri prestupe je 400 Sk. V prípade prestupu z fondu s menším vstupným poplatkom do fondu s väčším vstupným poplatkom sa dopláca rozdiel.
Správcovský+depozitársky0,72 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia166 € (5 000 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností