IAD - EURO Cash (OFAFCEKP)

Ročná výkonnosť: 4,63 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.3.2017
podielový list:
0,0373 EUR 
vlastné imanie:
3 835 818 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.KPMG
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie + SR listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,1685. mája 2005rastový
Výkonnosť k 17.3.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,12<0,22
Mesiac0,03<0,22
Tri mesiace0,70>-0,73
Šesť mesiacov1,03>-1,04
Rok4,63>0,50
Tri roky5,09>4,60
Tri roky (p.a.)1,67>1,42
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 28 375,55 ( 941,90 €) 34 232,72 ( 1 136,32 €)
Odkupy 19 461,62 ( 646,01 €) 23 213,97 ( 770,56 €)
Čisté predaje 8 913,93 ( 295,89 €) 11 018,74 ( 365,76 €)
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupFond umožňuje zvýhodnený prestup.
Správcovský+depozitársky0,62 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia20 € (603 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností