IAD - Český konzervativní (OFAFCECK)

Ročná výkonnosť: -0,27 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.3.2017
podielový list:
0,0400 EUR 
vlastné imanie:
8 723 149 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.KPMG
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,124 rastový
Výkonnosť k 17.3.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,24<0,24
Mesiac-0,49<0,33
Tri mesiace-0,49>-0,64
Šesť mesiacov-0,75>-1,05
Rok-0,27<0,67
Tri roky1,66<4,65
Tri roky (p.a.)0,55<1,44
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 19 830,00 ( 658,24 €)
Odkupy 17,35 ( 0,58 €) 461,89 ( 15,33 €)
Čisté predaje- 17,35 (- 0,58 €) 19 368,11 ( 642,90 €)
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,72 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia20 € (603 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností