Growth Opportunities (OFALLGO)

Ročná výkonnosť: 6,70 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.3.2017
podielový list:
0,0375 EUR 
vlastné imanie:
19 996 578 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.KPMG
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
fond fondovzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,959 rastový
Výkonnosť k 17.3.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória fond fondov - priemer
Týždeň0,04>-1,05
Mesiac0,43>-1,06
Tri mesiace1,88>-2,20
Šesť mesiacov5,95>-5,00
Rok6,70>-5,49
Tri roky12,55>-0,75
Tri roky (p.a.)4,02>-0,93
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 901,40 ( 29,92 €) 28 871,41 ( 958,36 €)
Odkupy 0,00 ( 0,00 €) 1 504,14 ( 49,93 €)
Čisté predaje 901,40 ( 29,92 €) 27 367,27 ( 908,43 €)
Poplatky
Vstupný 4,10 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky2,36 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia20 € (603 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností