GIS Capital Markets Strategies (OFGIDES)

Ročná výkonnosť: 18,72 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.3.2017
podielový list:
131,2600 EUR 
vlastné imanie:
2 966 993 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,655 rastový
Výkonnosť k 24.3.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,01>-0,25
Mesiac1,29>0,14
Tri mesiace2,63>-2,71
Šesť mesiacov14,75>-3,32
Rok18,72>-2,06
Tri roky16,96>0,46
Tri roky (p.a.)5,36>-0,06
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 371,92 ( 12,35 €)
Odkupy 5 051,73 ( 167,69 €) 715,85 ( 23,76 €)
Čisté predaje- 5 051,73 (- 167,69 €)- 343,92 (- 11,42 €)
Poplatky
Vstupný 3,30 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,70 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia1 000 € (30 126 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností