ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: 15,27 %
 
PoradieRebríček
350.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
15.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
90.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
22.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
70.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
99.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
130.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
15.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
102.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
24.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
73.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
129.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
284.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
147.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
74.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
Vlastné imanie
170.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
354.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
217.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
638.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
60.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
110.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
80.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
168.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
85.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
189.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
61.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
117.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
673.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
233.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
160.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
524.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
89.Najobľúbenejšie