ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: 18,39 %
 
PoradieRebríček
410.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
18.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
18.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
109.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
150.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
144.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
175.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
18.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
18.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
313.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
370.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
179.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
210.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
90.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
181.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
174.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
378.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
150.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
552.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
63.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
122.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
176.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
85.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
178.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
67.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
74.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
156.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
205.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
639.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
554.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
172.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
90.Najobľúbenejšie