ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: 24,90 %
 
PoradieRebríček
344.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
29.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
5.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
2.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
33.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
49.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
39.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
29.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
5.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
2.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
200.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
250.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
245.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
151.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
71.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
Vlastné imanie
175.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
379.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
149.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
557.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
86.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
158.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
103.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
204.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
68.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
185.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
160.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
77.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
205.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
641.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
554.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
172.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
90.Najobľúbenejšie