ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: -6,75 %
 
PoradieRebríček
550.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
100.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
157.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
170.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
174.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
181.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
182.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
159.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
354.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
381.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
389.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
395.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
397.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
188.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
94.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
Vlastné imanie
119.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
288.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
191.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
569.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
102.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
47.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
75.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
164.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
172.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
66.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
45.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
110.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
181.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
593.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
546.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
174.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
87.Najobľúbenejšie