ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: 0,35 %
 
PoradieRebríček
436.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
102.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
167.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
128.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
12.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
47.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
30.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
136.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
334.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
260.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
12.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
66.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
30.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
82.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
164.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
136.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
306.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
168.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
548.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
172.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
346.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
83.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
171.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
28.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
102.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
168.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
363.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
602.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
181.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
149.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
514.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
88.Najobľúbenejšie