ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: 31,37 %
 
PoradieRebríček
333.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
41.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
9.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
8.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
84.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
42.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
41.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
41.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
9.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
8.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
231.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
99.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
217.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
83.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
165.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
178.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
383.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
157.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
564.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
72.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
143.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
189.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
89.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
199.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
82.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
75.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
157.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
641.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
205.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
554.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
172.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
90.Najobľúbenejšie