ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: 5,86 %
 
PoradieRebríček
286.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
24.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
47.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
48.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
18.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
14.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
17.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
24.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
75.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
63.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
20.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
16.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
25.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
85.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
168.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
169.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
355.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
225.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
645.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
102.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
52.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
75.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
164.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
196.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
87.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
168.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
94.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
222.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
660.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
189.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
577.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
89.Najobľúbenejšie