ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: 51,57 %
 
PoradieRebríček
308.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
73.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
8.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
14.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
10.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
125.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
56.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
73.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
8.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
14.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
10.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
143.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
58.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
89.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
175.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
176.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
382.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
102.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
500.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
341.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
172.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
94.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
194.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
192.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
74.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
64.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
142.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
640.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
205.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
554.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
172.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
90.Najobľúbenejšie