ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: 26,85 %
 
PoradieRebríček
310.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
16.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
4.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
20.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
112.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
8.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
170.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
16.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
4.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
114.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
127.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
8.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
237.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
83.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
168.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
162.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
352.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
144.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
541.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
78.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
141.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
194.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
95.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
53.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
155.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
155.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
73.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
205.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
639.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
554.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
172.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
90.Najobľúbenejšie