ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: 0,35 %
 
PoradieRebríček
425.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
97.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
153.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
119.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
10.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
44.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
29.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
129.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
314.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
247.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
10.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
63.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
29.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
144.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
69.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
Vlastné imanie
130.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
298.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
168.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
548.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
157.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
323.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
83.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
171.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
102.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
28.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
363.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
168.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
181.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
602.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
149.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
514.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
88.Najobľúbenejšie