ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: 31,73 %
 
PoradieRebríček
319.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
78.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
9.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
7.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
126.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
103.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
4.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
79.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
9.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
7.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
151.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
258.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
4.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
85.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
168.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
182.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
393.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
159.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
565.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
63.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
128.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
178.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
81.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
86.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
207.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
86.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
174.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
205.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
640.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
553.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
172.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
90.Najobľúbenejšie