ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: 9,66 %
 
PoradieRebríček
351.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
103.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
138.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
53.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
10.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
61.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
130.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
107.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
169.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
57.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
10.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
95.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
148.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
162.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
81.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
Vlastné imanie
136.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
305.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
159.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
536.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
59.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
117.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
86.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
176.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
67.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
167.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
355.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
164.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
602.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
181.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
149.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
514.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
88.Najobľúbenejšie