ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: 9,04 %
 
PoradieRebríček
454.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
117.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
85.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
38.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
52.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
123.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
83.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
132.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
116.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
46.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
130.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
305.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
280.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
106.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
203.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
157.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
339.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
169.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
568.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
71.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
135.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
169.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
83.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
73.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
186.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
377.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
190.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
641.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
205.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
554.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
173.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
89.Najobľúbenejšie