ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: -12,38 %
 
PoradieRebríček
443.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
57.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
82.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
177.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
125.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
138.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
80.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
62.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
278.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
391.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
152.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
353.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
95.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
94.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
191.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
147.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
330.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
223.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
638.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
124.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
72.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
182.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
87.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
62.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
169.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
44.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
93.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
639.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
206.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
173.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
555.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
89.Najobľúbenejšie