ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: 44,44 %
 
PoradieRebríček
357.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
75.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
4.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
6.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
23.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
185.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
8.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
75.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
4.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
6.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
23.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
406.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
8.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
74.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
148.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
182.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
390.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
132.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
537.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
204.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
399.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
214.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
112.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
28.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
99.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
163.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
80.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
205.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
640.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
172.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
553.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
90.Najobľúbenejšie