ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: -9,02 %
 
PoradieRebríček
492.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
52.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
81.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
182.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
102.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
130.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
160.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
54.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
276.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
397.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
295.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
343.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
375.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
96.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
195.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
155.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
338.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
213.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
628.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
142.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
285.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
82.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
27.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
98.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
31.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
46.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
104.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
206.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
639.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
555.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
173.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
89.Najobľúbenejšie