ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: -4,73 %
 
PoradieRebríček
453.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
87.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
155.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
170.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
172.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
94.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
56.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
130.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
348.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
381.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
385.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
120.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
58.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
187.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
93.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
Vlastné imanie
118.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
288.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
192.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
572.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
63.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
123.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
169.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
84.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
60.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
160.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
130.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
62.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
602.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
181.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
174.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
546.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
87.Najobľúbenejšie