ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: 1,66 %
 
PoradieRebríček
445.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
104.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
111.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
21.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
71.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
165.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
142.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
120.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
240.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
21.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
258.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
375.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
171.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
94.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
187.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
135.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
305.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
155.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
531.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
82.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
147.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
94.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
186.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
54.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
154.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
161.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
346.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
603.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
181.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
515.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
149.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
88.Najobľúbenejšie