ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: -4,04 %
 
PoradieRebríček
456.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
41.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
156.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
112.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
90.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
141.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
175.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
42.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
344.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
137.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
117.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
317.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
389.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
80.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
175.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
157.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
341.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
206.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
618.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
130.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
67.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
190.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
92.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
66.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
170.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
146.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
78.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
640.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
204.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
165.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
544.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
89.Najobľúbenejšie