ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: 13,72 %
 
PoradieRebríček
355.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
106.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
80.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
51.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
40.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
71.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
176.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
112.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
102.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
58.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
40.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
87.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
237.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
207.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
108.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
Vlastné imanie
179.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
380.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
166.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
564.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
63.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
119.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
91.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
181.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
215.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
93.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
142.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
75.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
204.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
640.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
553.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
172.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
90.Najobľúbenejšie