ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: -1,15 %
 
PoradieRebríček
443.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
112.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
106.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
18.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
58.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
37.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
128.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
133.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
288.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
19.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
256.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
232.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
332.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
94.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
188.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
135.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
305.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
162.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
539.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
128.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
63.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
172.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
85.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
72.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
183.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
345.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
161.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
602.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
181.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
149.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
514.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
88.Najobľúbenejšie