ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: -10,46 %
 
PoradieRebríček
478.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
73.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
127.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
178.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
142.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
92.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
119.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
89.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
328.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
330.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
333.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
108.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
126.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
95.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
194.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
155.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
338.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
189.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
602.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
360.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
173.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
65.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
154.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
88.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
34.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
106.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
46.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
639.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
206.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
173.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
555.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
89.Najobľúbenejšie