ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: 5,86 %
 
PoradieRebríček
365.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
105.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
147.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
72.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
38.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
84.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
19.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
112.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
239.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
76.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
41.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
97.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
83.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
89.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
174.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
135.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
304.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
150.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
527.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
48.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
104.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
159.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
72.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
77.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
187.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
162.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
347.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
602.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
181.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
149.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
514.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
88.Najobľúbenejšie