ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: -12,05 %
 
PoradieRebríček
556.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
63.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
118.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
159.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
168.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
60.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
184.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
66.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
315.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
366.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
275.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
63.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
400.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
93.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
190.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
162.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
356.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
232.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
647.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
362.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
182.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
151.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
67.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
23.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
81.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
151.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
280.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
206.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
639.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
555.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
173.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
89.Najobľúbenejšie