ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: 21,62 %
 
PoradieRebríček
313.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
8.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
42.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
37.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
110.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
112.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
81.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
8.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
43.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
39.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
125.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
140.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
93.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
149.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
77.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
Vlastné imanie
166.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
346.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
163.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
573.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
78.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
136.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
197.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
101.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
212.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
95.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
130.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
67.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
673.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
233.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
160.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
524.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
89.Najobľúbenejšie