ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: 0,84 %
 
PoradieRebríček
399.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
22.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
19.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
67.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
75.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
138.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
34.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
22.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
36.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
269.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
277.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
355.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
35.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
89.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
179.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
159.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
353.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
210.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
623.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
125.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
66.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
165.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
74.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
152.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
51.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
151.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
83.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
639.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
205.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
554.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
172.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
90.Najobľúbenejšie