ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: 30,73 %
 
PoradieRebríček
248.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
85.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
26.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
12.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
5.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
34.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
7.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
88.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
26.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
12.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
5.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
35.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
7.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
103.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
199.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
179.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
392.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
140.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
540.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
151.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
78.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
100.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
204.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
217.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
85.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
143.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
67.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
205.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
640.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
555.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
173.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
90.Najobľúbenejšie