ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: -1,10 %
 
PoradieRebríček
372.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
17.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
125.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
20.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
24.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
73.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
162.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
17.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
280.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
20.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
24.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
84.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
238.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
160.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
81.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
Vlastné imanie
167.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
350.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
217.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
638.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
112.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
54.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
79.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
173.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
201.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
93.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
99.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
175.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
662.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
222.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
576.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
189.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
89.Najobľúbenejšie