ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: 24,91 %
 
PoradieRebríček
266.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
11.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
67.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
38.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
150.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
109.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
13.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
11.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
68.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
40.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
165.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
117.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
13.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
80.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
156.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
167.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
347.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
169.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
583.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
42.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
87.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
63.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
134.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
96.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
208.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
123.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
69.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
673.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
233.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
160.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
524.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
89.Najobľúbenejšie