ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: 7,54 %
 
PoradieRebríček
348.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
103.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
84.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
16.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
46.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
40.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
22.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
108.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
121.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
16.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
47.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
40.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
23.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
91.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
178.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
133.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
300.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
165.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
554.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
322.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
161.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
158.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
69.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
110.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
34.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
339.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
157.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
181.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
602.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
149.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
514.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
88.Najobľúbenejšie