ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: 11,55 %
 
PoradieRebríček
285.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
39.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
62.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
49.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
35.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
20.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
1.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
40.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
71.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
52.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
38.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
20.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
1.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
90.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
179.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
173.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
359.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
221.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
641.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
73.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
143.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
95.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
196.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
84.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
193.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
160.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
89.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
660.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
222.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
189.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
577.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
89.Najobľúbenejšie