ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: 51,49 %
 
PoradieRebríček
259.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
78.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
8.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
5.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
3.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
1.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
54.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
80.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
8.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
5.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
3.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
1.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
62.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
90.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
176.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
172.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
377.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
132.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
532.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
105.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
181.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
118.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
228.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
77.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
202.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
63.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
138.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
205.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
640.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
555.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
173.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
90.Najobľúbenejšie