ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: 4,43 %
 
PoradieRebríček
397.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
112.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
93.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
9.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
43.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
27.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
74.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
131.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
185.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
9.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
108.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
210.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
255.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
94.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
187.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
134.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
304.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
153.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
526.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
120.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
63.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
163.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
77.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
69.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
173.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
161.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
344.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
603.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
181.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
149.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
515.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
88.Najobľúbenejšie