Bond Dynamic (OFALLBD)

Ročná výkonnosť: 5,73 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 6.1.2017
podielový list:
0,0403 EUR 
vlastné imanie:
9 801 878 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.KPMG
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,392 rastový
Výkonnosť k 6.1.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,36>0,11
Mesiac0,88>0,52
Tri mesiace1,09>-1,42
Šesť mesiacov2,64>-0,87
Rok5,73>1,17
Tri roky8,42>5,00
Tri roky (p.a.)2,73>1,55
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 66 672,24 ( 2 213,11 €) 17 784,54 ( 590,34 €)
Odkupy 0,00 ( 0,00 €) 2 146,31 ( 71,24 €)
Čisté predaje 66 672,24 ( 2 213,11 €) 15 638,23 ( 519,09 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,32 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia17 € (500 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností