Bond Dynamic (OFALLBD)

Ročná výkonnosť: 4,67 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 23.9.2016
podielový list:
0,0399 EUR 
vlastné imanie:
9 627 773 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Ing. Jozef Pohlod
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,445 rastový
Výkonnosť k 23.9.2016    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,36<0,39
Mesiac0,20<0,33
Tri mesiace2,59>0,05
Šesť mesiacov3,76>0,81
Rok4,67>1,90
Tri roky8,13>6,07
Tri roky (p.a.)2,64>1,88
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 85,00 ( 2,82 €) 16 365,58 ( 543,24 €)
Odkupy 0,00 ( 0,00 €) 379,04 ( 12,58 €)
Čisté predaje 85,00 ( 2,82 €) 15 986,54 ( 530,66 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,32 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia17 € (500 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností