Bond Dynamic (OFALLBD)

Ročná výkonnosť: 1,52 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 28.8.2015
podielový list:
0,0388 EUR 
vlastné imanie:
8 578 575 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Ing. Jozef Pohlod
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,338 rastový
Výkonnosť k 28.8.2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,29<-0,09
Mesiac-0,65<-0,23
Tri mesiace-1,41>-1,84
Šesť mesiacov-1,09>-1,78
Rok1,52>-0,61
Tri roky7,19>4,38
Tri roky (p.a.)2,34>1,34
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 51 996,17 ( 1 725,96 €) 8 088,90 ( 268,50 €)
Odkupy 0,00 ( 0,00 €) 1 265,55 ( 42,01 €)
Čisté predaje 51 996,17 ( 1 725,96 €) 6 823,35 ( 226,49 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,32 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia17 € (500 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností