Allianz Bond Dynamic (OFALLBD)

Ročná výkonnosť: 5,26 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 27. 2. 2015
podielový list:
0,0393 EUR 
vlastné imanie:
8 437 855 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.Ing. Jozef Pohlod
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,272 rastový
Výkonnosť k 27. 2. 2015    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,33<0,39
Mesiac1,15>0,53
Tri mesiace1,32>-0,16
Šesť mesiacov2,64>0,27
Rok5,26>2,47
Tri roky10,84>6,89
Tri roky (p.a.)3,49>2,12
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 36 120,00 ( 1 198,96 €) 5 370 280,20 ( 178 260,65 €)
Odkupy 0,00 ( 0,00 €) 6 273 122,75 ( 208 229,53 €)
Čisté predaje 36 120,00 ( 1 198,96 €)- 902 842,55 (- 29 968,88 €)
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,32 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia17 € (500 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností