Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Dlhopisových fondov k 12. 9. 2014

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.ING (L) Renta Fund World
2,17
2.Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds
1,98
3.Pioneer Funds - Global Aggregate Bond
1,81
4.KBC - Renta Medium EUR
1,79
5.PARVEST Euro Inflation-linked Bond
1,73
6.KBC Bonds High Interest
1,68
7.KBC - Renta Slovakrenta
1,53
8.Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds
1,52
9.ESPA Bond Danubia
1,44
10.KBC Bonds Emerging Europe
1,40
11.Raiffeisen EuroVision Rent
1,31
12.KBC - Renta Czechrenta
1,30
13.KBC - Renta ZLOTYRENTA
1,28
14.Pioneer Euro Corporate Bond
1,22
15.Raiffeisen Europa High Yield
1,20
16.Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds
1,09
17.Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
1,03
18.AXA CEE Dluhopisový fond
1,02
19.Allianz Bond Dynamic
1,00
20.Pioneer Funds Euro Strategic Bond
0,98
21. - 22.PARVEST Euro Corporate Bond
0,97
21. - 22.Pioneer Funds - Absolute Return Control
0,97
23.Pioneer Funds - Euro Agregate Bond
0,96
24.Pioneer Funds Euro Bond
0,93
25.KBC Bonds Corporates Euro
0,91
26.Dexia Bonds International
0,83
27.Dexia Bonds Euro
0,82
28.KBC - Renta Long EUR
0,81
29. - 30.KBC - Renta Forintrenta
0,80
29. - 30.KBC Bonds Europe Ex EMU
0,80
31.GIS Euro Corporate Bonds
0,78
32. - 33.ESPA Bond Euro - Corporate
0,77
32. - 33.Raiffeisen Euro-Corporates
0,77
34.Pioneer Funds - Euro Corporate Short Term
0,73
35. - 36.AFCE - Český konzervativní, o.p.f.
0,71
35. - 36.VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond
0,71
37. - 38.PARVEST Euro Bond
0,69
37. - 38.PARVEST Euro Government Bond
0,69
39. - 40.KBC - Renta EMU
0,66
39. - 40.KBC - Renta Eurorenta
0,66
41.ČSOB dlhopisový eurový
0,64
42.Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year
0,62
43.Dexia Bonds Emerging Markets
0,51
44.Sporo - Eurový dlhopisový fond
0,49
45.AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový
0,47
46.ESPA Bond Emerging-Markets
0,45
47. - 48.AFCE - Príjmový dlhopisový
0,40
47. - 48.ČP INVEST Fond peněžního trhu
0,40
49.IAD - 1. PF Slnko, o.p.f.
0,35
50. - 51.ESPA Cash Euro - Plus
0,32
50. - 51.SPORO Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f.
0,32
52.Pioneer Funds - EURO HIGH YIELD
0,30
53.ING (L) Renta Fund Euro
0,26
54.AXA Eurobond
0,19
55.Generali PPF Fond peněžního trhu
0,18
56. - 58.Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 Year
0,17
56. - 58.Raiffeisen EmergingMarkets Rent
0,17
56. - 58.SPORO Privátny fond pravidelných výnosov, o.p.f.
0,17
59. - 60.KBC - Renta Sterlingrenta
0,14
59. - 60.PARVEST Euro Short Term Bond
0,14
61.KBC - Renta Short EUR
0,13
62.ČP INVEST Fond korporátních dlhopisů
0,10
63. - 64.AFCE - Korunový peňažný
0,06
63. - 64.TAM - Euro dlhopisový plus fond
0,06
65.Pioneer Funds - U.S. High Yield Corp. Bond-Hedge
0,01
66. - 68.Generali PPF Fond korporátních dluhopisů
0,00
66. - 68.Pioneer - Emerging Markets Bonds
0,00
66. - 68.Pioneer Funds - U.S. High Yield
0,00
69.ESPA Cash Dollar
-0,01
70.Raiffeisen Dollar Liquid-Bonds
-0,02
71.ING - Renta Fund Euromix
-0,08
72.ESPA Cash Emerging - Markets
-0,14
73.Pioneer Funds - U.S. Dollar Agregate Bond
-0,15
74.KBC - Renta Swissrenta
-0,16
75.Pioneer Funds Strategic Income-currency hedged
-0,18
76.Pioneer Funds Strategic Income
-0,19
77.KBC Bonds Emerging Markets
-0,20
78.Dexia Bonds USD
-0,28
79.Pioneer Funds - Global High Yield
-0,30
80.ING (L) Renta Global High Yield
-0,36
81.Pioneer Funds – Emerging Markets Corporate Bond 2016
-0,58
82.WIOF CIS Bond - Trieda A
-0,61
83.WIOF CIS Bond - Trieda B
-0,68
84.KBC - Renta AUD-Renta
-0,72
85.KBC - Renta Dollarenta
-0,76
86.KBC - Renta Canarenta
-0,85
87.ING - Renta Fund Dollar
-1,23
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový