Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Dlhopisových fondov k 21. 10. 2016

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.ING (L) Renta Fund World
5,12
2.Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
2,97
3.Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds
2,33
4.KBC Bonds High Interest
1,24
5.ING (L) Renta Global High Yield
1,22
6.Pioneer Funds - U.S. High Yield
1,11
7.Pioneer Funds - Global High Yield
1,06
8.Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds
0,92
9.Pioneer Funds - U.S. High Yield Corp. Bond-Hedge
0,89
10.Pioneer Funds - Global Aggregate Bond
0,87
11.Raiffeisen Europa High Yield
0,63
12.Pioneer Funds Euro Strategic Bond
0,59
13.Pioneer Funds - EURO HIGH YIELD
0,58
14.Bond Dynamic
0,55
15.SPORO Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f.
0,46
16.Pioneer Funds Strategic Income
0,45
17.Pioneer Funds – Emerging Markets Corporate Bond 2016
0,34
18.IAD - EURO Cash
0,28
19.IAD - 1. PF Slnko, o.p.f.
0,26
20.Pioneer Funds Strategic Income-currency hedged
0,25
21.KBC - Renta Forintrenta
0,13
22.AFCE - Príjmový dlhopisový
0,07
23.Pioneer - Emerging Markets Bonds
0,06
24.Pioneer Funds - U.S. Dollar Agregate Bond
0,05
25.ESPA Cash Dollar
0,03
26. - 27.AXA Eurobond
-0,01
26. - 27.Raiffeisen Dollar Liquid-Bonds
-0,01
28. - 29.ČSOB dlhopisový eurový
-0,03
28. - 29.SPORO Privátny fond pravidelných výnosov, o.p.f.
-0,03
30.IAD - Český konzervativní
-0,04
31.Pioneer Funds - Euro Corporate Short Term
-0,05
32.Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 Year
-0,10
33.KBC - Renta Short EUR
-0,11
34. - 36.PARVEST Euro Short Term Bond
-0,12
34. - 36.Pioneer Funds - Absolute Return Control
-0,12
34. - 36.Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds
-0,12
37.Sporo - Eurový dlhopisový fond
-0,15
38.ING - Renta Fund Dollar
-0,18
39.TAM - Euro dlhopisový plus fond
-0,19
40.ESPA Cash Euro - Plus
-0,20
41.GIS Euro Corporate Bonds
-0,21
42. - 43.PARVEST Euro Corporate Bond
-0,23
42. - 43.Raiffeisen Euro-Corporates
-0,23
44.ESPA Bond Euro - Corporate
-0,24
45.KBC Bonds Corporates Euro
-0,25
46.PARVEST Euro Inflation-linked Bond
-0,28
47.Pioneer Euro Corporate Bond
-0,32
48.KBC - Renta Czechrenta
-0,34
49.Raiffeisen EuroVision Rent
-0,42
50.KBC - Renta Canarenta
-0,43
51. - 52.ING - Slovenský dlhopisový fond
-0,46
51. - 52.ING - Renta Fund Euromix
-0,46
53.AXA CEE Dluhopisový fond
-0,51
54. - 55.KBC - Renta Medium EUR
-0,55
54. - 55.Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year
-0,55
56.PARVEST Euro Bond
-0,57
57. - 58.KBC - Renta Slovakrenta
-0,63
57. - 58.Pioneer Funds - Euro Agregate Bond
-0,63
59.AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový
-0,64
60.KBC - Renta ZLOTYRENTA
-0,67
61.KBC - Renta EMU
-0,70
62.KBC - Renta Swissrenta
-0,72
63.KBC - Renta Eurorenta
-0,74
64. - 65.ING (L) Renta Fund Euro
-0,75
64. - 65.Pioneer Funds Euro Bond
-0,75
66.KBC - Renta Dollarenta
-0,77
67.ESPA Bond Emerging-Markets
-0,83
68.PARVEST Euro Government Bond
-0,85
69.KBC - Renta Long EUR
-0,96
70.Raiffeisen EmergingMarkets Rent
-0,99
71.KBC - Renta AUD-Renta
-1,02
72. - 73.ESPA Bond Danubia
-1,04
72. - 73.KBC Bonds Emerging Europe
-1,04
74.VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond
-1,05
75.KBC Bonds Emerging Markets
-1,07
76.WIOF CIS Bond - Trieda A
-1,54
77.WIOF CIS Bond - Trieda B
-1,60
78.KBC Bonds Europe Ex EMU
-3,27
79.KBC - Renta Sterlingrenta
-3,29
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový