Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Dlhopisových fondov k 20. 11. 2015

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds
3,78
2.Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
2,78
3.KBC Bonds Emerging Europe
2,17
4.KBC Bonds High Interest
1,91
5.Pioneer Funds - Global Aggregate Bond
1,61
6.VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond
1,54
7.ESPA Bond Danubia
1,48
8.KBC Bonds Europe Ex EMU
1,47
9.Raiffeisen Europa High Yield
1,44
10.Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds
1,37
11.Raiffeisen EuroVision Rent
1,33
12.Pioneer Funds - EURO HIGH YIELD
1,24
13.Pioneer Funds – Emerging Markets Corporate Bond 2016
1,21
14.IAD - 1. PF Slnko, o.p.f.
1,18
15.SPORO Privátny fond pravidelných výnosov, o.p.f.
1,08
16.Bond Dynamic
1,07
17.Pioneer Funds Euro Strategic Bond
0,94
18.GIS Euro Corporate Bonds
0,90
19. - 20.ESPA Bond Euro - Corporate
0,82
19. - 20.KBC Bonds Corporates Euro
0,82
21.PARVEST Euro Corporate Bond
0,78
22.Raiffeisen Euro-Corporates
0,77
23.Pioneer Euro Corporate Bond
0,66
24.Dexia Bonds Emerging Markets
0,62
25.KBC - Renta Swissrenta
0,59
26.KBC - Renta Medium EUR
0,44
27.Sporo - Eurový dlhopisový fond
0,41
28. - 30.Dexia Bonds Euro
0,36
28. - 30.IAD - EURO Cash
0,36
28. - 30.ING (L) Renta Fund Euro
0,36
31. - 32.KBC - Renta ZLOTYRENTA
0,35
31. - 32.PARVEST Euro Bond
0,35
33.KBC - Renta Eurorenta
0,34
34.PARVEST Euro Government Bond
0,33
35. - 37.AFCE - Príjmový dlhopisový
0,29
35. - 37.ČSOB dlhopisový eurový
0,29
35. - 37.KBC - Renta EMU
0,29
38. - 41.ING (L) Renta Fund World
0,28
38. - 41.KBC - Renta Forintrenta
0,28
38. - 41.KBC - Renta Long EUR
0,28
38. - 41.Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year
0,28
42.Pioneer Funds - Euro Agregate Bond
0,26
43.KBC - Renta Czechrenta
0,25
44.AXA CEE Dluhopisový fond
0,24
45.KBC Bonds Emerging Markets
0,22
46.ING - Renta Fund Euromix
0,21
47.PARVEST Euro Inflation-linked Bond
0,20
48.Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds
0,19
49.ESPA Cash Euro - Plus
0,17
50.IAD - Český konzervativní
0,16
51.ING - Slovenský dlhopisový fond
0,15
52.KBC - Renta Slovakrenta
0,12
53. - 55.PARVEST Euro Short Term Bond
0,10
53. - 55.Pioneer Funds - Euro Corporate Short Term
0,10
53. - 55.Pioneer Funds Euro Bond
0,10
56.AXA Eurobond
0,09
57.KBC - Renta Short EUR
0,03
58.ESPA Cash Dollar
-0,01
59.SPORO Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f.
-0,04
60. - 61.Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 Year
-0,08
60. - 61.Raiffeisen EmergingMarkets Rent
-0,08
62.AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový
-0,09
63.Raiffeisen Dollar Liquid-Bonds
-0,11
64.Pioneer - Emerging Markets Bonds
-0,25
65. - 66.Dexia Bonds International
-0,26
65. - 66.ESPA Bond Emerging-Markets
-0,26
67. - 68.KBC - Renta Sterlingrenta
-0,43
67. - 68.Pioneer Funds - U.S. Dollar Agregate Bond
-0,43
69.TAM - Euro dlhopisový plus fond
-0,44
70. - 71.ESPA Cash Emerging - Markets
-0,46
70. - 71.Pioneer Funds - Absolute Return Control
-0,46
72.Pioneer Funds Strategic Income
-0,56
73.Pioneer Funds Strategic Income-currency hedged
-0,64
74.WIOF CIS Bond - Trieda A
-0,68
75.KBC - Renta Canarenta
-0,69
76.WIOF CIS Bond - Trieda B
-0,74
77.Dexia Bonds USD
-0,92
78.ING - Renta Fund Dollar
-0,93
79. - 80.KBC - Renta AUD-Renta
-1,36
79. - 80.KBC - Renta Dollarenta
-1,36
81.Pioneer Funds - Global High Yield
-1,68
82.Pioneer Funds - U.S. High Yield
-1,71
83.Pioneer Funds - U.S. High Yield Corp. Bond-Hedge
-1,76
84.ING (L) Renta Global High Yield
-2,00
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond AFCE - Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový