AFCE - Global Index (OFAFCEZR)

Ročná výkonnosť: 13,32 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 24.3.2017
podielový list:
0,0331 EUR 
vlastné imanie:
91 768 955 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.KPMG
Filozofia fondu

Investičná stratégia podielového fondu je zameraná na maximalizáciu výnosu pri optimalizácii rizika. Zahraničný rastový, o.p.f. je vhodný pre investorov, ktorí sa neboja väčšieho rizika s možnosťou vysokého rastu, ale i poklesu hodnoty investície. Zahraničný rastový, o.p.f. je zameraný na investovanie prioritne do zahraničných cenných papierov denominovaných v zahraničných menách a to hlavne do akcií vysokobonitných zahraničných spoločností. Ďalšie investície budú smerovať do štátnych dlhopisov Slovenskej republiky, bonitných dlhopisov so zárukou Slovenskej republiky, dlhopisov významných bonitných domácich emitentov ako aj podielových listov iných otvorených podielových fondov. Investície budú umiestňované na globálnom finančnom trhu so zameraním na európske akcie. Majetok podielového fondu bude investovaný aj do vkladových listov, vkladových a depozitných certifikátov, pokladničných poukážok vydaných v Slovenskej republike, peňažných prostriedkov na bežných a vkladových účtoch.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,45113. februára 2001rastový
Výkonnosť k 24.3.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň-1,22<-0,22
Mesiac-1,06<0,38
Tri mesiace1,17>0,55
Šesť mesiacov9,22>0,79
Rok13,32>3,74
Tri roky26,29>6,97
Tri roky (p.a.)8,09>1,48
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
2006314 898,0008. decembra 2006
20050,0028. apríla 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 236 406,99 ( 7 847,27 €) 318 671,51 ( 10 577,96 €)
Odkupy 37 160,30 ( 1 233,50 €) 74 259,11 ( 2 464,95 €)
Čisté predaje 199 246,69 ( 6 613,78 €) 244 412,40 ( 8 113,01 €)
Poplatky
Vstupný 3,90 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupPri prechode do ZR a PD je transferový poplatok vo výške 0,5%+výstupný popatok, pri prestupe do KP je poplatok 0,2%+výstupný poplatok
Správcovský+depozitársky3,54 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia20 € (603 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností