Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Zmiešaných fondov k 15. 5. 2015

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.PP - Eurofond
14,90
2.Dexia - Fullinvest High
14,67
3.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
13,45
4.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
12,95
5.ING (L) Patrimonial Aggressive
12,66
6.GIS Capital Markets Strategies
12,45
7.Pioneer Funds - Global Flexible
12,21
8.ING (L) Patrimonial Euro
11,82
9.Archipel Portfolio Pro November
11,44
10.Dexia - Fullinvest Medium
11,17
11.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
10,86
12.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
9,89
13.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
9,60
14.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
9,36
15.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
9,33
16.KD Prosperita
9,16
17.ČSOB Rastový o.p.f.
8,94
18.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
8,81
19.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
8,56
20.Raiffeisen Global Mix
8,54
21.ČP INVEST Fond živé planety
8,41
22.IaD - Kapital (akciový)
8,27
23.Dexia - Fullinvest Low
7,75
24.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
7,51
25.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
6,50
26.TAM - DynamicAlpha Fund
5,67
27.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
5,50
28.ČSOB Vyvážený o.p.f.
4,82
29.VÚB AM - Dynamické portfólio
4,79
30.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
4,72
31.AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund
4,35
32.IaD - Optimal (zmiešaný)
3,92
33.PP - Kapitálový Fond o.p.f.
3,66
34.TAM - SmartFund
3,63
35.ČP INVEST Zlatý otevřený podílový fond
3,24
36.TAM - Sporenie
2,59
37.ING Multifond Aktiv V5
2,52
38.Sporo - Aktívne portfólio
2,33
39.ČP INVEST Smíšený fond
2,29
40.TAM - MarketNeutral Fund
0,83
41.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
0,40
42.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
0,12
43.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
-0,25
44.TAM - Alfa fond
-0,64
45.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
-0,84
46.Raiffeisen-Active-Commodities
-8,55
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond ABN-Model Fund 4