Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Zmiešaných fondov k 23. 9. 2016

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.KD Prosperita
9,60
2.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
8,72
3.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
8,43
4.Raiffeisen-Active-Commodities
7,16
5.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
6,98
6.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
5,98
7.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
5,48
8.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
5,45
9.GIS Capital Markets Strategies
5,25
10.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
5,14
11.Pioneer Funds - Global Flexible
5,09
12.Kapital
4,96
13.Raiffeisen Global Mix
4,91
14.ING (L) Patrimonial Aggressive
4,23
15.PP - Kapitálový Fond o.p.f.
3,92
16.IAD - Optimal Balanced
3,65
17.PP - Eurofond
3,34
18.VÚB AM - Dynamické portfólio
3,21
19.Sporo - Aktívne portfólio
2,95
20.ING (L) Patrimonial Euro
2,93
21.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
2,80
22.ČSOB Rastový o.p.f.
2,79
23.Optimal
2,73
24.Dexia - Fullinvest High
2,55
25.TAM - DynamicAlpha Fund
2,54
26. - 27.Dexia - Fullinvest Medium
2,05
26. - 27.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
2,05
28.TAM - Sporenie
1,88
29.Dexia - Fullinvest Low
1,71
30.ČSOB Vyvážený o.p.f.
1,60
31.TAM - SmartFund
1,42
32.TAM - MarketNeutral Fund
0,63
33.TAM - Alfa fond
0,58
34.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
0,39
35.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
0,19
36.Archipel Portfolio Pro November
0,03
37.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
-0,54
38.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
-0,79
39.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
-1,28
40.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
-4,05
41.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
-4,40
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond ABN-Model Fund 4