Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Zmiešaných fondov k 24. 10. 2014

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
8,23
2.Raiffeisen Global Mix
6,41
3.ING (L) Patrimonial Aggressive
6,30
4.Pioneer Funds - Global Flexible
5,48
5.KD Prosperita
5,05
6.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
3,49
7.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
3,43
8.TAM - DynamicAlpha Fund
3,16
9.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
3,11
10.Sporo - Aktívne portfólio
3,05
11.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
3,00
12.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
2,92
13.AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund
2,75
14.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
2,60
15.Archipel Portfolio Pro November
2,50
16.Dexia - Fullinvest Low
2,22
17.VÚB AM - Dynamické portfólio
2,21
18.TAM - SmartFund
2,06
19.PP - Eurofond
1,86
20.Dexia - Fullinvest Medium
1,85
21.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
1,71
22.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
1,68
23.ČSOB Rastový o.p.f.
1,50
24.Dexia - Fullinvest High
1,49
25.TAM - Sporenie
1,17
26.ČSOB Vyvážený o.p.f.
1,12
27.IaD - Optimal (zmiešaný)
0,98
28.ING Multifond Aktiv V5
0,94
29.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
0,57
30.TAM - MarketNeutral Fund
0,35
31.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
-0,83
32.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
-1,05
33.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
-1,10
34. - 35.IaD - Kapital (akciový)
-1,13
34. - 35.ING (L) Patrimonial Euro
-1,13
36.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
-1,43
37.GIS Capital Markets Strategies
-7,34
38.Raiffeisen-Active-Commodities
-11,29
39.ČP INVEST Smíšený fond
-14,11
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond ABN-Model Fund 4