Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Zmiešaných fondov k 26. 8. 2016

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.Raiffeisen-Active-Commodities
15,11
2.KD Prosperita
13,63
3.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
12,44
4.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
9,80
5.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
9,61
6.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
8,94
7.Dexia - Fullinvest High
7,87
8.Pioneer Funds - Global Flexible
7,79
9.GIS Capital Markets Strategies
7,71
10.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
7,28
11.IAD - Optimal Balanced
6,57
12.Kapital
6,48
13.Dexia - Fullinvest Medium
6,45
14.Raiffeisen Global Mix
6,43
15.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
6,04
16.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
5,94
17.ČSOB Rastový o.p.f.
5,34
18.Dexia - Fullinvest Low
5,13
19.VÚB AM - Dynamické portfólio
4,92
20.ING (L) Patrimonial Aggressive
4,71
21.PP - Kapitálový Fond o.p.f.
4,31
22.Sporo - Aktívne portfólio
4,17
23.ING (L) Patrimonial Euro
4,12
24.PP - Eurofond
4,07
25.Optimal
3,77
26.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
3,64
27.ČSOB Vyvážený o.p.f.
3,22
28.TAM - DynamicAlpha Fund
1,90
29.TAM - Sporenie
1,75
30.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
1,34
31.TAM - SmartFund
1,03
32.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
0,96
33.Archipel Portfolio Pro November
0,68
34.TAM - MarketNeutral Fund
0,66
35.TAM - Alfa fond
0,47
36.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
0,45
37.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
-0,24
38.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
-0,73
39.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
-0,89
40.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
-2,33
41.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
-2,70
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond ABN-Model Fund 4