Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Zmiešaných fondov k 17. 6. 2016

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.Raiffeisen-Active-Commodities
11,05
2.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
6,46
3.KD Prosperita
4,51
4.IAD - Optimal Balanced
2,37
5.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
1,69
6.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
1,19
7.TAM - Sporenie
0,80
8.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
0,73
9.TAM - SmartFund
0,44
10.Sporo - Aktívne portfólio
0,42
11.TAM - MarketNeutral Fund
0,36
12.TAM - Alfa fond
0,23
13.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
0,15
14.Raiffeisen Global Mix
-0,04
15.TAM - DynamicAlpha Fund
-0,09
16.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
-0,18
17.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
-0,54
18.VÚB AM - Dynamické portfólio
-1,21
19.Dexia - Fullinvest Low
-1,49
20.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
-1,77
21.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
-2,25
22.ČSOB Vyvážený o.p.f.
-2,36
23.Pioneer Funds - Global Flexible
-2,40
24.Kapital
-2,49
25. - 26.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
-2,77
25. - 26.PP - Kapitálový Fond o.p.f.
-2,77
27.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
-2,83
28.ING (L) Patrimonial Aggressive
-3,02
29.ING (L) Patrimonial Euro
-3,05
30.Dexia - Fullinvest Medium
-3,43
31.GIS Capital Markets Strategies
-4,17
32.ČSOB Rastový o.p.f.
-4,78
33.Archipel Portfolio Pro November
-5,10
34.Dexia - Fullinvest High
-5,37
35.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
-5,51
36.Optimal
-5,68
37.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
-6,15
38.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
-6,51
39.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
-9,14
40.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
-20,72
41.PP - Eurofond
-23,42
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond ABN-Model Fund 4