Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Zmiešaných fondov k 28. 8. 2015

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
-0,77
2.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
-0,79
3.PP - Kapitálový Fond o.p.f.
-1,04
4.ČP INVEST Smíšený fond
-1,45
5.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
-2,40
6.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
-2,57
7.KD Prosperita
-2,59
8.TAM - Alfa fond
-2,87
9.TAM - MarketNeutral Fund
-2,91
10.Optimal
-3,14
11.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
-3,56
12.Sporo - Aktívne portfólio
-3,82
13.VÚB AM - Dynamické portfólio
-3,86
14.ČSOB Vyvážený o.p.f.
-3,91
15. - 16.ING (L) Patrimonial Aggressive
-4,67
15. - 16.ING (L) Patrimonial Euro
-4,67
17.TAM - SmartFund
-4,82
18.Dexia - Fullinvest Low
-4,98
19.Raiffeisen Global Mix
-5,05
20.Pioneer Funds - Global Flexible
-5,22
21.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
-5,42
22.ČP INVEST Fond živé planety
-5,70
23.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
-5,71
24.TAM - Sporenie
-5,73
25.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
-5,77
26.ČSOB Rastový o.p.f.
-5,80
27.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
-5,81
28.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
-6,12
29.Dexia - Fullinvest Medium
-6,21
30.Kapital
-6,31
31.Archipel Portfolio Pro November
-6,47
32.IAD - Optimal Balanced
-6,59
33.GIS Capital Markets Strategies
-6,71
34.Dexia - Fullinvest High
-7,44
35.TAM - DynamicAlpha Fund
-7,52
36.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
-7,95
37.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
-8,27
38.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
-8,50
39.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
-9,66
40.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
-9,89
41.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
-10,11
42.PP - Eurofond
-14,76
43.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
-15,98
44.Raiffeisen-Active-Commodities
-19,70
45.ČP INVEST Zlatý otevřený podílový fond
-22,90
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond ABN-Model Fund 4