Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Zmiešaných fondov k 20. 2. 2015

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
15,57
2.ING (L) Patrimonial Aggressive
14,54
3.PP - Eurofond
12,60
4.Pioneer Funds - Global Flexible
11,46
5.Raiffeisen Global Mix
11,41
6.Dexia - Fullinvest High
11,11
7.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
10,67
8.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
10,45
9.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
9,91
10.ING (L) Patrimonial Euro
9,28
11.Archipel Portfolio Pro November
9,23
12.Dexia - Fullinvest Medium
8,99
13.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
8,52
14.ČSOB Rastový o.p.f.
8,01
15.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
7,76
16.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
7,19
17.Dexia - Fullinvest Low
6,91
18.IaD - Kapital (akciový)
6,52
19.GIS Capital Markets Strategies
6,01
20.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
5,99
21.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
5,18
22.ČSOB Vyvážený o.p.f.
4,78
23.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
4,56
24.IaD - Optimal (zmiešaný)
4,22
25.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
4,06
26.VÚB AM - Dynamické portfólio
4,01
27.PP - Kapitálový Fond o.p.f.
3,98
28.ČP INVEST Fond živé planety
3,75
29.Sporo - Aktívne portfólio
3,24
30.TAM - DynamicAlpha Fund
3,05
31.TAM - SmartFund
2,87
32.ING Multifond Aktiv V5
2,53
33.TAM - Sporenie
1,38
34.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
1,28
35.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
0,96
36.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
0,58
37.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
0,56
38.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
0,51
39.TAM - MarketNeutral Fund
0,49
40.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
0,46
41.TAM - Alfa fond
0,21
42.ČP INVEST Smíšený fond
-2,69
43.AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund
-3,30
44.KD Prosperita
-3,83
45.ČP INVEST Zlatý otevřený podílový fond
-15,61
46.Raiffeisen-Active-Commodities
-22,05
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond ABN-Model Fund 4