Odkupy pre kategóriu Zmiešaných fondov(za minulý týždeň) k 11. 4. 2014

PoradieRebríčekOdkup (€)
1.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
623 983 750
2.TAM - SmartFund
537 718 910
3.TAM - MarketNeutral Fund
472 038 120
4.Archipel Portfolio Pro November
333 231 000
5.TAM - DynamicAlpha Fund
240 077 110
6.AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund
154 148 510
7.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
140 745 650
8.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
108 968 760
9.Sporo - Aktívne portfólio
107 924 530
10.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
97 741 000
11.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
91 877 000
12.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
84 483 000
13.VÚB AM - Dynamické portfólio
71 050 900
14.PP - Eurofond
23 224 830
15.TAM - Sporenie
18 128 220
16.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
16 360 300
17.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
15 796 550
18.ČSOB Rastový o.p.f.
14 852 000
19.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
11 006 200
20.IaD - Kapital (akciový)
5 791 850
21.IaD - Optimal (zmiešaný)
3 197 370
22.GIS Capital Markets Strategies
3 145 430
23.ČSOB Vyvážený o.p.f.
2 052 000
24.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
503 890
25.KD Prosperita
218 770
26. - 41.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
0
26. - 41.ČP INVEST Smíšený fond
0
26. - 41.ČSOB Dynamic Market Timing o.p.f.
0
26. - 41.Dexia - Fullinvest High
0
26. - 41.Dexia - Fullinvest Low
0
26. - 41.Dexia - Fullinvest Medium
0
26. - 41.ING (L) Patrimonial Aggressive
0
26. - 41.ING (L) Patrimonial Euro
0
26. - 41.ING (L) Patrimonial Target Return Bond
0
26. - 41.ING Multifond Aktiv V5
0
26. - 41.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
0
26. - 41.Pioneer Funds - Global Flexible
0
26. - 41.Raiffeisen-Active-Commodities
0
26. - 41.Raiffeisen Global Mix
0
26. - 41.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
0
26. - 41.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
0
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond ABN-Model Fund 4