Odkupy pre kategóriu Zmiešaných fondov(za minulý týždeň) k 5. 9. 2014

PoradieRebrícekOdkup (€)
1.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
1 571 100 660
2.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
606 319 950
3.TAM - SmartFund
464 109 740
4.Sporo - Aktívne portfólio
326 288 620
5.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
154 589 330
6.VÚB AM - Dynamické portfólio
120 555 670
7.TAM - DynamicAlpha Fund
118 239 590
8.TAM - MarketNeutral Fund
87 508 950
9.Archipel Portfolio Pro November
45 490 000
10.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
42 573 000
11.TAM - Sporenie
28 297 660
12.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
24 355 430
13.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
17 964 370
14.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
17 308 000
15.PP - Eurofond
15 305 320
16.ČSOB Rastový o.p.f.
12 887 000
17.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
8 951 000
18.ČSOB Vyvážený o.p.f.
8 083 000
19.IaD - Optimal (zmiešaný)
5 318 770
20.AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund
1 375 210
21.KD Prosperita
1 095 250
22.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
202 350
23. - 39.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
0
23. - 39.ČP INVEST Smíšený fond
0
23. - 39.Dexia - Fullinvest High
0
23. - 39.Dexia - Fullinvest Low
0
23. - 39.Dexia - Fullinvest Medium
0
23. - 39.GIS Capital Markets Strategies
0
23. - 39.IaD - Kapital (akciový)
0
23. - 39.ING (L) Patrimonial Aggressive
0
23. - 39.ING (L) Patrimonial Euro
0
23. - 39.ING Multifond Aktiv V5
0
23. - 39.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
0
23. - 39.Pioneer Funds - Global Flexible
0
23. - 39.Raiffeisen-Active-Commodities
0
23. - 39.Raiffeisen Global Mix
0
23. - 39.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
0
23. - 39.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
0
23. - 39.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
0
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond ABN-Model Fund 4