Odkupy pre kategóriu Zmiešaných fondov(za minulý týždeň) k 24. 6. 2016

PoradieRebrícekOdkup (€)
1.TAM - Alfa fond
1 342 041
2.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
1 169 461
3.Sporo - Aktívne portfólio
775 570
4.TAM - DynamicAlpha Fund
490 303
5.TAM - SmartFund
462 639
6.TAM - MarketNeutral Fund
435 091
7.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
256 009
8.Archipel Portfolio Pro November
231 165
9.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
222 625
10.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
215 020
11.VÚB AM - Dynamické portfólio
209 302
12.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
182 663
13.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
100 782
14.PP - Kapitálový Fond o.p.f.
92 014
15.ČSOB Rastový o.p.f.
72 557
16.PP - Eurofond
66 391
17.ČSOB Vyvážený o.p.f.
63 641
18.TAM - Sporenie
63 597
19.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
44 805
20.KD Prosperita
3 816
21.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
3 735
22.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
2 978
23.IAD - Optimal Balanced
2 764
24.Kapital
403
25.Optimal
70
26. - 41.Dexia - Fullinvest High
0
26. - 41.Dexia - Fullinvest Low
0
26. - 41.Dexia - Fullinvest Medium
0
26. - 41.GIS Capital Markets Strategies
0
26. - 41.ING (L) Patrimonial Aggressive
0
26. - 41.ING (L) Patrimonial Euro
0
26. - 41.Pioneer Funds - Global Flexible
0
26. - 41.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
0
26. - 41.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
0
26. - 41.Raiffeisen-Active-Commodities
0
26. - 41.Raiffeisen Global Mix
0
26. - 41.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
0
26. - 41.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
0
26. - 41.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
0
26. - 41.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
0
26. - 41.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
0
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond ABN-Model Fund 4