Odkupy pre kategóriu Zmiešaných fondov(za minulý týždeň) k 15. 7. 2016

PoradieRebrícekOdkup (€)
1.TAM - Alfa fond
769 891
2.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
547 977
3.TAM - SmartFund
426 603
4.Sporo - Aktívne portfólio
356 289
5.Archipel Portfolio Pro November
157 815
6.VÚB AM - Dynamické portfólio
129 691
7.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
116 925
8.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
109 548
9.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
87 889
10.TAM - DynamicAlpha Fund
81 833
11.TAM - MarketNeutral Fund
72 177
12.PP - Kapitálový Fond o.p.f.
58 557
13.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
43 938
14.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
41 657
15.TAM - Sporenie
39 012
16.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
35 317
17.PP - Eurofond
29 896
18.ČSOB Rastový o.p.f.
18 074
19.ČSOB Vyvážený o.p.f.
7 719
20.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
2 574
21.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
1 030
22.IAD - Optimal Balanced
760
23. - 41.Dexia - Fullinvest High
0
23. - 41.Dexia - Fullinvest Low
0
23. - 41.Dexia - Fullinvest Medium
0
23. - 41.GIS Capital Markets Strategies
0
23. - 41.ING (L) Patrimonial Aggressive
0
23. - 41.ING (L) Patrimonial Euro
0
23. - 41.Kapital
0
23. - 41.KD Prosperita
0
23. - 41.Optimal
0
23. - 41.Pioneer Funds - Global Flexible
0
23. - 41.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
0
23. - 41.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
0
23. - 41.Raiffeisen-Active-Commodities
0
23. - 41.Raiffeisen Global Mix
0
23. - 41.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
0
23. - 41.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
0
23. - 41.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
0
23. - 41.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
0
23. - 41.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
0
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond ABN-Model Fund 4