Odkupy pre kategóriu Zmiešaných fondov(za minulý týždeň) k 20. 5. 2016

PoradieRebrícekOdkup (€)
1.PP - Eurofond
1 614 876
2.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
949 104
3.TAM - Alfa fond
569 430
4.Sporo - Aktívne portfólio
504 397
5.TAM - SmartFund
475 892
6.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
261 863
7.TAM - MarketNeutral Fund
250 866
8.Archipel Portfolio Pro November
230 155
9.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
199 676
10.TAM - DynamicAlpha Fund
192 000
11.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
127 836
12.VÚB AM - Dynamické portfólio
122 970
13.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
120 273
14.PP - Kapitálový Fond o.p.f.
87 207
15.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
85 600
16.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
46 983
17.TAM - Sporenie
46 395
18.ČSOB Rastový o.p.f.
39 756
19.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
21 920
20.ČSOB Vyvážený o.p.f.
16 174
21.IAD - Optimal Balanced
5 604
22.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
5 302
23.Optimal
2 596
24.KD Prosperita
1 823
25. - 41.Dexia - Fullinvest High
0
25. - 41.Dexia - Fullinvest Low
0
25. - 41.Dexia - Fullinvest Medium
0
25. - 41.GIS Capital Markets Strategies
0
25. - 41.ING (L) Patrimonial Aggressive
0
25. - 41.ING (L) Patrimonial Euro
0
25. - 41.Kapital
0
25. - 41.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
0
25. - 41.Pioneer Funds - Global Flexible
0
25. - 41.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
0
25. - 41.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
0
25. - 41.Raiffeisen-Active-Commodities
0
25. - 41.Raiffeisen Global Mix
0
25. - 41.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
0
25. - 41.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
0
25. - 41.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
0
25. - 41.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
0
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond ABN-Model Fund 4