Odkupy pre kategóriu Zmiešaných fondov(za minulý týždeň) k 14. 11. 2014

PoradieRebrícekOdkup (€)
1.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
1 499 034 140
2.Sporo - Aktívne portfólio
568 132 670
3.TAM - SmartFund
304 125 300
4.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
206 845 390
5.VÚB AM - Dynamické portfólio
175 813 740
6.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
126 382 850
7.TAM - MarketNeutral Fund
101 432 540
8.TAM - DynamicAlpha Fund
86 439 510
9.Archipel Portfolio Pro November
67 007 000
10.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
66 465 500
11.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
48 424 000
12.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
48 202 000
13.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
38 793 610
14.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
29 971 000
15.TAM - Sporenie
14 598 180
16.ČSOB Vyvážený o.p.f.
6 728 000
17.PP - Eurofond
5 768 170
18.AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund
5 735 380
19.IaD - Optimal (zmiešaný)
3 109 100
20.ČSOB Rastový o.p.f.
1 168 000
21.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
456 510
22.IaD - Kapital (akciový)
317 130
23.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
194 320
24.ČP INVEST Smíšený fond
70 370
25. - 39.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
0
25. - 39.Dexia - Fullinvest High
0
25. - 39.Dexia - Fullinvest Low
0
25. - 39.Dexia - Fullinvest Medium
0
25. - 39.GIS Capital Markets Strategies
0
25. - 39.ING (L) Patrimonial Aggressive
0
25. - 39.ING (L) Patrimonial Euro
0
25. - 39.ING Multifond Aktiv V5
0
25. - 39.KD Prosperita
0
25. - 39.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
0
25. - 39.Pioneer Funds - Global Flexible
0
25. - 39.Raiffeisen-Active-Commodities
0
25. - 39.Raiffeisen Global Mix
0
25. - 39.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
0
25. - 39.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
0
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond ABN-Model Fund 4