Odkupy pre kategóriu Zmiešaných fondov(za minulý týždeň) k 2. 10. 2015

PoradieRebrícekOdkup (€)
1.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
1 102 418
2.TAM - MarketNeutral Fund
743 802
3.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
674 110
4.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
655 239
5.TAM - SmartFund
411 452
6.Sporo - Aktívne portfólio
240 184
7.VÚB AM - Dynamické portfólio
151 426
8.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
150 450
9.PP - Kapitálový Fond o.p.f.
145 611
10.TAM - Alfa fond
114 646
11.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
102 926
12.Archipel Portfolio Pro November
97 863
13.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
66 007
14.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
63 789
15.PP - Eurofond
61 444
16.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
46 188
17.TAM - DynamicAlpha Fund
44 829
18.TAM - Sporenie
37 133
19.ČSOB Vyvážený o.p.f.
10 340
20.IAD - Optimal Balanced
4 615
21.ČSOB Rastový o.p.f.
4 193
22.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
3 082
23.Optimal
2 852
24.Kapital
2 290
25.GIS Capital Markets Strategies
1 805
26.ČP INVEST Zlatý otevřený podílový fond
368
27. - 45.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
0
27. - 45.ČP INVEST Fond živé planety
0
27. - 45.ČP INVEST Smíšený fond
0
27. - 45.Dexia - Fullinvest High
0
27. - 45.Dexia - Fullinvest Low
0
27. - 45.Dexia - Fullinvest Medium
0
27. - 45.ING (L) Patrimonial Aggressive
0
27. - 45.ING (L) Patrimonial Euro
0
27. - 45.KD Prosperita
0
27. - 45.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
0
27. - 45.Pioneer Funds - Global Flexible
0
27. - 45.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
0
27. - 45.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
0
27. - 45.Raiffeisen-Active-Commodities
0
27. - 45.Raiffeisen Global Mix
0
27. - 45.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
0
27. - 45.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
0
27. - 45.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
0
27. - 45.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
0
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond ABN-Model Fund 4