Odkupy pre kategóriu Zmiešaných fondov(za minulý týždeň) k 21. 10. 2016

PoradieRebrícekOdkup (€)
1.TAM - Alfa fond
939 882
2.Sporo - Aktívne portfólio
893 941
3.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
867 268
4.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
822 771
5.ČSOB Rastový o.p.f.
553 015
6.ČSOB Vyvážený o.p.f.
523 734
7.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
523 541
8.TAM - SmartFund
478 032
9.Archipel Portfolio Pro November
377 640
10.VÚB AM - Dynamické portfólio
204 689
11.TAM - MarketNeutral Fund
199 908
12.TAM - DynamicAlpha Fund
168 130
13.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
154 207
14.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
129 891
15.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
67 589
16.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
51 742
17.TAM - Sporenie
43 225
18.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
39 920
19.PP - Kapitálový Fond o.p.f.
11 829
20.PP - Eurofond
9 225
21.Optimal
5 791
22.GIS Capital Markets Strategies
3 209
23.KD Prosperita
2 650
24.IAD - Optimal Balanced
2 131
25. - 38.ING (L) Patrimonial Aggressive
0
25. - 38.ING (L) Patrimonial Euro
0
25. - 38.Kapital
0
25. - 38.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
0
25. - 38.Pioneer Funds - Global Flexible
0
25. - 38.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
0
25. - 38.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
0
25. - 38.Raiffeisen-Active-Commodities
0
25. - 38.Raiffeisen Global Mix
0
25. - 38.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
0
25. - 38.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
0
25. - 38.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
0
25. - 38.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
0
25. - 38.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
0
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond ABN-Model Fund 4