Odkupy pre kategóriu Zmiešaných fondov(za minulý týždeň) k 16. 1. 2015

PoradieRebrícekOdkup (€)
1.TAM - DynamicAlpha Fund
1 484 023 840
2.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
1 060 587 300
3.Sporo - Aktívne portfólio
657 598 680
4.TAM - MarketNeutral Fund
477 808 490
5.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
352 357 230
6.TAM - SmartFund
335 815 290
7.Archipel Portfolio Pro November
154 724 000
8.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
112 173 000
9.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
75 162 000
10.VÚB AM - Dynamické portfólio
68 807 790
11.TAM - Alfa fond
57 827 970
12.TAM - Sporenie
29 800 680
13.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
29 292 020
14.AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund
7 879 730
15.Dexia - Fullinvest Low
7 256 090
16.Pioneer Funds - Global Flexible
7 053 290
17.IaD - Optimal (zmiešaný)
6 891 760
18.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
6 021 210
19.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
5 505 000
20.PP - Eurofond
4 144 940
21.ČSOB Vyvážený o.p.f.
3 846 000
22.ČSOB Rastový o.p.f.
3 839 000
23.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
3 712 770
24.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
1 134 700
25.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
1 126 590
26.ČP INVEST Smíšený fond
551 710
27.KD Prosperita
524 910
28.IaD - Kapital (akciový)
360 510
29.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
139 480
30. - 42.Dexia - Fullinvest High
0
30. - 42.Dexia - Fullinvest Medium
0
30. - 42.GIS Capital Markets Strategies
0
30. - 42.ING (L) Patrimonial Aggressive
0
30. - 42.ING (L) Patrimonial Euro
0
30. - 42.ING Multifond Aktiv V5
0
30. - 42.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
0
30. - 42.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
0
30. - 42.Raiffeisen-Active-Commodities
0
30. - 42.Raiffeisen Global Mix
0
30. - 42.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
0
30. - 42.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
0
30. - 42.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
0
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond ABN-Model Fund 4