Odkupy pre kategóriu Zmiešaných fondov(za minulý týždeň) k 25. 11. 2016

PoradieRebrícekOdkup (€)
1.TAM - Alfa fond
821 196
2.Sporo - Aktívne portfólio
545 474
3.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
544 145
4.PP - Eurofond
471 048
5.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
460 680
6.TAM - MarketNeutral Fund
341 848
7.TAM - SmartFund
336 410
8.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
270 388
9.Archipel Portfolio Pro November
223 289
10.TAM - DynamicAlpha Fund
82 551
11.VÚB AM - Dynamické portfólio
73 129
12.PP - Kapitálový Fond o.p.f.
63 219
13.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
58 833
14.TAM - Sporenie
50 787
15.Kapital
45 360
16.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
34 609
17.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
33 592
18.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
30 682
19.ČSOB Rastový o.p.f.
25 949
20.ČSOB Vyvážený o.p.f.
25 652
21.Optimal
24 101
22.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
17 515
23.IAD - Optimal Balanced
1 897
24. - 38.GIS Capital Markets Strategies
0
24. - 38.ING (L) Patrimonial Aggressive
0
24. - 38.ING (L) Patrimonial Euro
0
24. - 38.KD Prosperita
0
24. - 38.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
0
24. - 38.Pioneer Funds - Global Flexible
0
24. - 38.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
0
24. - 38.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
0
24. - 38.Raiffeisen-Active-Commodities
0
24. - 38.Raiffeisen Global Mix
0
24. - 38.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
0
24. - 38.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
0
24. - 38.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
0
24. - 38.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
0
24. - 38.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
0
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond ABN-Model Fund 4