Odkupy pre kategóriu Zmiešaných fondov(za minulý týždeň) k 24. 10. 2014

PoradieRebrícekOdkup (€)
1.Sporo - Aktívne portfólio
656 473 110
2.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
612 948 440
3.TAM - SmartFund
435 970 220
4.TAM - MarketNeutral Fund
331 900 870
5.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
225 789 940
6.TAM - DynamicAlpha Fund
94 374 690
7.PP - Eurofond
66 906 690
8.Archipel Portfolio Pro November
59 562 000
9.VÚB AM - Dynamické portfólio
52 433 830
10.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
41 327 650
11.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
35 773 840
12.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
29 957 000
13.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
26 944 000
14.TAM - Sporenie
26 268 520
15.ČSOB Vyvážený o.p.f.
15 688 000
16.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
10 731 350
17.AFCE - Central and Eastern European Balanced Fund
7 207 510
18.ČSOB Rastový o.p.f.
6 807 000
19.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
5 895 590
20.IaD - Optimal (zmiešaný)
3 002 530
21.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
1 860 000
22.KD Prosperita
1 275 110
23.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
604 210
24. - 39.ČP INVEST Fond nemovitostních akcií
0
24. - 39.ČP INVEST Smíšený fond
0
24. - 39.Dexia - Fullinvest High
0
24. - 39.Dexia - Fullinvest Low
0
24. - 39.Dexia - Fullinvest Medium
0
24. - 39.GIS Capital Markets Strategies
0
24. - 39.IaD - Kapital (akciový)
0
24. - 39.ING (L) Patrimonial Aggressive
0
24. - 39.ING (L) Patrimonial Euro
0
24. - 39.ING Multifond Aktiv V5
0
24. - 39.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
0
24. - 39.Pioneer Funds - Global Flexible
0
24. - 39.Raiffeisen-Active-Commodities
0
24. - 39.Raiffeisen Global Mix
0
24. - 39.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
0
24. - 39.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
0
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu
Ďalšie rebríčky
Umiestnenie v ostatných rebríčkoch pre fond ABN-Model Fund 4