Výkonnosť za rok pre kategóriu Realitných fondov k 15. 5. 2015