Výkonnosť za rok pre kategóriu Realitných fondov k 20. 11. 2015