Výkonnosť za rok pre kategóriu Realitných fondov k 2. 10. 2015