Výkonnosť za rok pre kategóriu Realitných fondov k 12. 9. 2014

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)