Výkonnosť za rok pre kategóriu Realitných fondov k 28. 8. 2015