Výkonnosť za rok pre kategóriu Realitných fondov k 19. 8. 2016