Výkonnosť za rok pre kategóriu Realitných fondov k 10. 4. 2015