Výkonnosť za rok pre kategóriu Realitných fondov k 12. 12. 2014

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)