Výkonnosť za rok pre kategóriu Realitných fondov k 20. 2. 2015