Výkonnosť za rok pre kategóriu Realitných fondov k 14. 11. 2014

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)