Výkonnosť za rok pre kategóriu Realitných fondov k 17. 6. 2016