Výkonnosť za rok pre kategóriu Realitných fondov k 24. 7. 2015