Výkonnosť za rok pre kategóriu Realitných fondov k 20. 3. 2015