Výkonnosť za rok pre kategóriu Realitných fondov k 17. 3. 2017