Výkonnosť za rok pre kategóriu Realitných fondov k 14. 10. 2016