Výkonnosť za rok pre kategóriu Realitných fondov k 18. 4. 2014

PoradieRebríčekVýkonnosť (%)