Výkonnosť za rok pre kategóriu Realitných fondov k 15. 7. 2016