Výkonnosť za rok pre kategóriu Realitných fondov k 13. 1. 2017