Výkonnosť za rok pre kategóriu Realitných fondov k 16. 1. 2015

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)