Výkonnosť za rok pre kategóriu Realitných fondov k 16. 9. 2016