Výkonnosť za rok pre kategóriu Realitných fondov k 26. 9. 2014

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)