Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Realitných fondov k 26. 6. 2015