Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Realitných fondov k 21. 8. 2015