Sestry sa splnenia celej petície tak skoro nedočkajú

Pridajte názor  Zdroj: SITA

5. 2. 2012 - Ministerstvo zdravotníctva SR žiada zrušiť úlohu, podľa ktorej malo umožniť zriadeniam sociálnych služieb na základe povolenia a licencie stať sa poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti

Sestry sa asi splnenia všetkých bodov uvedených v ich petícii tak skoro nedočkajú. Napriek tomu, že ju vláda zobrala na vedomie a stanovila termíny pre riešenie jednotlivých požiadaviek, Ministerstvo zdravotníctva SR už teraz jednu z úloh navrhuje zrušiť. Konkrétne malo umožniť zariadeniam sociálnych služieb na základe povolenia a licencie stať sa poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Kabinet mu dal na to čas do konca novembra minulého roka. Rezort zároveň navrhuje zrušiť aj ďalšiu úlohu, a to doriešenie možnosti úhrady za poskytovanú zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti zariadeniami sociálnych služieb z verejného zdravotného poistenia. V spolupráci s ministerstvom práce to mal zabezpečiť do konca septembra 2011.

Rezort zdravotníctva zrušenie oboch úloh odôvodňuje nedostatkom zdrojov. "V súčasnosti nie je možné danú problematiku riešiť už aj vzhľadom na to, že situácia v rezorte zdravotníctva je vážna (zvýšené finančné nároky súvisiace s riešením problémov odmeňovania sestier a pôrodných asistentiek, riešenie stavu vzniknutého výpoveďami lekárov), čo môže mať za následok ohrozenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti, dokonca hrozbu nespôsobilosti poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti,“ argumentuje ministerstvo. Problematiku je podľa neho potrebné riešiť komplexne. Za vhodnú príležitosť považuje zákon o dlhodobej starostlivosti, na príprave ktorého sa majú podieľať rezorty práce a zdravotníctva.

Proti zrušeniu úloh sa v rámci pripomienkového konania postavilo ministerstvo práce. Rezorty sa nedohodli ani v rámci rozporového konania, ministerstvo práce totiž žiada iba zmenu termínu splnenia uvedených úloh a zásadne nesúhlasí s ich zrušením. Na základe výsledkov rozporových konaní rezort zdravotníctva požiadal listom predsedníčku vlády o odklad termínu plnenia úloh do konca novembra tohto roka. "Predsedníčka vlády po posúdení dôvodov uvedených v žiadosti súvisiacej s odkladom termínu plnenia stanovených úloh navrhla ministerstvu zdravotníctva predloženie návrhu uznesenia na ich zrušenie,“ informuje rezort.

Proti zrušeniu úloh sa postavila Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. "Vnímame to negatívne, na tomto bode petície trváme, je to pre nás priorita,“ uviedla pre agentúru SITA prezidentka komory Mária Lévyová. Podľa nej je nevyhnutné, aby sa na Slovensku prepojila zdravotná a sociálna starostlivosť. Údajne práve kvôli tomuto bodu podporilo ich petíciu toľko občanov. Lévyová upozornila, že je pre pacienta lepšie a pre celý systém efektívnejšie, keď pacient po zvládnutí akútneho stavu odchádza do zariadenia sociálnych služieb, kde by sa však ešte o neho mohol postarať lekár alebo sestra. Zároveň dodala, že zrušenie úlohy s nimi nikto nekonzultoval a že jej riešenie v rámci zákona o dlhodobej starostlivosti si síce vie predstaviť, no bude si to vyžadovať veľa času. "S požiadavkou na splnenie úlohy sa určite obrátime na budúcu vládu," uzavrela Lévyová.

Petíciu sestier a pôrodných asistentiek spoločne podporilo 243 tis. občanov. Vláda ju vzala na vedomie začiatkom júna uplynulého roku, pričom prijala aj uznesenie, ktoré stanovuje harmonogram, kedy sa majú niektoré z požiadaviek splniť. Sestry v petícii okrem vyšších miezd žiadali napríklad skorší odchod do dôchodku, podporu mimonemocničnej starostlivosti, ale aj legislatívnu a finančnú úpravu poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. Niekoľko bodov petície sa im presadiť podarilo, parlament napríklad na aktuálnej schôdzi odobril zákon o ich minimálnych mzdových nárokoch.